Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

President Santokhi neemt geloofsbrieven viertal ambassadeurs in ontvangst

Het staatshoofd van de Republiek Suriname, Chandrikapersad Santokhi, heeft de geloofsbrieven van de ambassadeurs Yutaka Matsubara van Japan, Conrad Enill (Trinidad and Tobago), Víctor Meléndez van Mexico en Rene Van Nes (Europese Unie) in ontvangst genomen. De diplomaten hebben op woensdag 19 oktober 2022 op het presidentieel paleis hun opwachting gemaakt bij president. De afgezanten hebben in een korte deliberatie met het staatshoofd de relatie en de aandachtspunten in de relatie tussen hun land en Suriname besproken. Met de EU-vertegenwoordiger heeft de regeringsleider ook over het Caricom-beleid van gedachten gewisseld.

Suriname-Japan

President Chandrikapersad heeft in een bilateraal onderhoud met de Japanse ambassadeur aangegeven dat er meerdere projecten succesvol zijn afgerond. De regeringsleider merkt ook op dat diverse projecten in de uitvoeringsfase zijn. Beide landen werken al 46 jaar nauw samen op het gebied van handel, investeringen, capaciteitsopbouw, gezondheidszorg en milieu. “Sinds het aanknopen van diplomatieke betrekkingen die de basis vormden voor onze langdurige en vruchtbare vriendschap, zijn er tastbare resultaten gerealiseerd”, aldus het staatshoofd. De regeringsleider heeft de diplomaat aangegeven dat Suriname uitkijkt naar de waardevolle steun van Japan bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dit inzake de heronderhandelingen betreffende het herstructureringsprogramma.

Betrekkingen met Trinidad verder uitbouwen

Het staatshoofd heeft aangeven dat de aanstelling van ambassadeur Enill een kans biedt om de betrekkingen tussen beide landen verder uit te bouwen. Er is eerder dit jaar een intentieverklaring ondertekend tussen de staatsoliemaatschappijen van beide landen. President Santokhi: “Wij moeten mogelijkheden verder verkennen voor samenwerking in de olie- en gasindustrie, voedselzekerheid, toerisme en op het gebied van het delen van ervaringen. We moeten ook meer intermenselijke contacten aanmoedigen”. Ambassadeur Conrad Enill heeft in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) aangekaart dat de samenwerking met Suriname van strategische waarde is. “Trinidad & Tobago, Suriname, Barbados en Guyana moeten collectief samenwerken om hun potentieel te kunnen benutten. Er moet gewerkt worden voor de volgende generaties. Suriname biedt voldoende mogelijkheden voor structurele, maar bovenal duurzame samenwerking”, brengt de diplomaat onder woorden.

Intensivering functionele samenwerking met Mexico

In een korte deliberatie met de Mexicaanse ambassadeur heeft president Santokhi aangegeven dat het cruciaal is om door te gaan met het intensiveren van de dynamische betrekkingen tussen beide naties. “Ook moeten we andere gebieden voor samenwerking verkennen.” Het staatshoofd heeft genuanceerd dat het aantrekken van directe buitenlandse investeringen (FDI) en investeringskapitaal essentieel is om de nationale economie verder te ontwikkelen. In die context is de strategische rol die Suriname vervult als voorzitter van de Caricom om regionale zaken gezamenlijk aan te pakken, van vitaal belang. Ambassadeur Meléndez zegt in een korte reactie tegenover de CDS dat Suriname een enorme potentie heeft om tot ontwikkeling te komen. Hij is bijzonder onder de indruk van Suriname. “Wij zullen veel wederzijdse voordelen kunnen halen uit de samenwerking tussen Suriname en Mexico.”

EU belangrijk voor internationale samenwerking

De regeringsleider heeft in de gedachtewisseling met de EU-ambassadeur benadrukt dat toegang tot klimaatfinanciering om het Surinaamse bos te beschermen van cruciaal belang is. “Als CO2-negatief land met een hoge bosbedekking en een lage ontbossingsgraad, is Suriname een van de landen die het meest worden bedreigd door de zeespiegelstijging. Dit werd onlangs bevestigd door secretaris-generaal Guterres tijdens zijn bezoek aan ons land in het kader van de Caricom-staatshoofdenvergadering”, aldus de president. Hij heeft verder opgemerkt dat de EU een importante partner is voor internationale samenwerking. ”We kijken uit naar verdere uitbreiding en intensivering van het portfolio van projecten”. Twee belangrijke zaken voor Suriname in de relatie met de Europese Unie zijn de visumvrijstelling voor Surinaamse onderdanen voor Schengenlanden en de heropening van een kantoor van de unie in Suriname.