Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

President Santokhi neemt Digital Readiness Assessment-rapport in ontvangst

Het onderdirectoraat e-Government van het Kabinet van de President heeft in samenwerking met c.q. sponsoring van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) een Digital Readiness Assessment in Suriname uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek was om digitale transformatie in Suriname te analyseren en aandachtsgebieden voor de overheid te identificeren op het gebied van infrastructuur, wet- en regelgeving, overheid, economie en mensen. Het Digital Readiness Assessment (DRA) Report waarin de uitkomsten van het onderzoek zijn vervat, is op donderdag 13 oktober 2022 op het Kabinet van de President aan president Chandrikapersad Santokhi overhandigd.

Het staatshoofd nam het document in ontvangst uit handen van dr. Margaret Jones Williams, deputy resident representative UNDP Country Office Suriname. Het ligt in de bedoeling dat de uitkomsten worden meegenomen in de beleidsontwikkeling van de overheid in het kader van haar e-government strategie. Het laatste is waar president Santokhi ook bij bleef stilstaan in zijn toespraak. Hij gaf aan dat digitale technologie de wereldeconomie heeft getransformeerd, maar dat veel landen toch nog de voordelen van deze ontwikkeling moeten ervaren. Dat dit nog niet het geval is, heeft te maken met verschillende uitdagingen zoals vertrouwen, inclusiviteit, mens en cultuur, kloof in vaardigheden en gebrek aan flexibiliteit. Ook Suriname zit met enkele van deze uitdagingen. Echter is de overheid vastbesloten mee te gaan met de digitale technologie en transformatie die deze met zich meebrengt. Het staatshoofd erkent dat een digitale overheid en samenleving voordelen zoals duurzame ontwikkeling en een verbeterde dienstverlening met zich meedragen.

Om die redenen zijn er concrete acties ondernomen om de beleidscoördinatie te vergroten en hervormingen van e-government door te voeren. Zo is er vorig jaar een Presidentiële Werkgroep E-Gov geïnstalleerd. Haar belangrijkste taak is om binnen de overheid een integrale situatieanalyse van ICT uit te voeren en de overheidsinformatie en -diensten te digitaliseren. Deze werkgroep bestaat voornamelijk uit deskundigen uit de publieke en private ICT-sector. Verder stond het staatshoofd ook stil bij de inspanningen van de overheid om breedbandinternet landelijk beschikbaar te stellen. In dit kader wees hij naar het Fiber-to-Home-project van Telesur waarvan afgelopen week de derde fase in Nickerie en Moengo is gelanceerd. Daarnaast Jones Williams toonde zich ingenomen met de stappen die de regering op het gebied van digitalisering heeft gezet en complimenteerde president Santokhi op dit stuk. “Suriname heeft hiermede een stapje voor op de overige landen in de regio”, merkte de UNDP-functionaris op.

De overhandiging van het rapport ging gepaard met een presentatie waarin enkele voorstellen zijn gedaan om onder meer de digitale infrastructuur aan te passen, gebreken in de digitale toegankelijkheid op te sporen, vergroten van publieke Wi-Fi netwerken om zodoende de digitale voordelen voor de economie te vergroten. Ook is voorgesteld de telecomsector verder te liberaliseren, hetgeen nieuwe infrastructuur en minder kosten voor toegankelijkheid met zich zal meebrengen.