Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

President santokhi informeert parlement over positieve review imf

De werkgroep heeft ook gevraagd om het beschikbaar stellen van grond voor een nationaal monument. Het moet een ruimte zijn waar er een stukje gevoel van uitgaat. De omgeving moet ook aangepast zijn, in die zin dat er een ambiance van rust gecreëerd wordt. Het moet verder een omgeving zijn die recht doet aan wat heeft plaatsgevonden en een nalatenschap zijn waar volgende generaties kunnen nadenken over het onrecht dat zich heeft voorgedaan en waarvan de werking nog voelbaar is. Verder wil de commissie een budget indienen om het nationaal herdenkingsprogramma te financieren. In het programma is ook opgenomen de herdenking van 1 juli aanstaande, waarbij deDe resultaten van de eerste evaluatie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), sedert de goedkeuring van het Surinaams programma in december 2021, zijn dat het land op de goede weg is.

Zo informeerde president Chandrikapersad Santokhi de Nationale Assemblee (DNA) op vrijdag 11 maart 2022. Het staatshoofd spreekt van een positief resultaat voor Suriname. Met het IMF is eerder deze week de Letter of Intent (LOI) getekend, die onderdeel is van de uitvoering van het programma. Het fonds heeft, aldus president Santokhi, in zijn review bevestigd dat Suriname goed op weg is met de uitvoeren van het Herstelplan en dat de economie is gestabiliseerd.

Verder is bevestigd dat de koers stabiel is. In de projectie van de internationale financiële instelling is er thans sprake van economische groei op de middellange termijn. De eerste indicaties hiervan zullen al het komend jaar een feit zijn. Het IMF komt ook tot de conclusie dat de inflatie onder controle is en verder zal afnemen, geprojecteerd is dat deze naar 2024 toe rond de 12% zal zijn. De huidige inflatie van 60% zorgt volgens het staatshoofd voor hoge prijzen. Het staatshoofd zegt dat de middelen van het IMF bedoeld zijn voor het aanvullen van de internationale reserve, beheersen van de koers en ondersteunen van de commerciële banken.

Het IMF-programma eist dat Suriname regelmatig geëvalueerd wordt, te weten om de drie maanden. President Santokhi spreekt van een strak programma met een hele strakke tijdlijn, keiharde randvoorwaarden en heldere doelen. Hij erkent dat de door de regering getroffen maatregelen pijnlijk zijn, maar dat er ook wordt geluisterd naar de roep vanuit de samenleving, die veerkracht toont en heeft laten zien vertrouwen en hoop te hebben dat Suriname in de juiste richting gaat.

Het staatshoofd merkt op dat in de genoemde projecties de aflossing van de schulden tot 2035 niet zijn meegenomen. Daarnaast zullen de inkomsten van olie en gas ook nog voor een enorme boost kunnen zorgen. Voor deze industrie zal er volgens president Santokhi goed beleid en goed bestuur gegarandeerd moeten worden. Hij verwacht dezelfde spin-off uit deze sector als welke zich momenteel voordoet in buurland Guyana.