Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

President Santokhi geeft update consultatieronde

President Chandrikapersad Santokhi roept alle Surinamers en organisaties op die een bijdrage wensen te leveren aan de aanpak van vraagstukken. Dit heeft het staatshoofd gedaan tijdens een regeringspersconferentie op 1 augustus 2022, waarbij hij een update heeft gegeven over de consultatieronde met maatschappelijke organisaties.

“Wij willen meer betrokkenheid en participatie vanuit de samenleving. Tot op dit moment zijn onder andere aspecten zoals sociaal vangnet, koopkrachtversterking, etnische spanningen, aanpak corruptie, benoemingen, gronduitgifte, efficiënt optreden vanuit de regering, reguliere overlegmomenten, democratie en transparantie en eenheid in coalitie besproken.” Het staatshoofd benadrukt open staan voor alle voorstellen, oplossingsmodellen alsook kritische kanttekeningen.

De president heeft recentelijk gesprekken gevoerd met ruim 14 organisaties over de aanpak van vraagstukken die samenleving bezighouden. Het staatshoofd zegt verder nog om de tafel te zullen gaan met andere organisaties en burgers die bereid zijn hun krachten te geven, dit ten behoeve van de ontwikkeling van Suriname. Na de consultaties zal worden overgegaan tot een nationaal dialoog, welke ertoe zal moeten leiden dat de regering prioriteiten stelt op zaken waar de schoen de samenleving het meest wringt. Dit om ontwikkeling en verlichting te brengen voor de samenleving.

Voor een efficiënte aanpak is er besloten dat er vier overlegplatformen worden samengesteld, waarin de overheid, gemeenschap, organisaties en particuliere sector vertegenwoordigd zullen zijn. Ten eerste zal het Platform Politiek en Bestuurlijk Beleid zich onder andere bezighouden met herziening van het0 kiesstelsel en de modernisering van het overheidsapparaat. Het Sociaal Maatschappelijk Platform zal zich richten op armoedebestrijding, basisbehoeften en veiligheid. Vervolgens komt er een Financieel Economisch Platform, dat ingezet zal worden ter stimulering van de productie, het begeleiden van het IMF-programma, koopkrachtversterking, koersontwikkeling en het financieren van de ontwikkeling van het land. Als laatste noemt het staatshoofd het Platform Ontwikkeling Binnenland. In dit kader zullen samen met groeperingen van het binnenland acties ondernomen worden ter duurzame ontwikkeling.