Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

President Santokhi en gezamenlijke bonden voeren breed overleg

Een regeringsdelegatie onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi en de samenwerkende vakbonden heeft uitgebreid van gedachten gewisseld. Het staatshoofd benadrukte tijdens het overleg op dinsdag 6 mei dat de regering een breed pakket aan maatregelen heeft doorgevoerd om het leven van alle Surinamers te verbeteren. “Ons land ondergaat een hervormingsprogramma van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), waarbij er noodzakelijke doch zware maatregelen vereist zijn”, aldus de regeringsleider.

Tijdens de bijeenkomst werd het onderwerp van de aangepaste energietarieven door de vakbonden aangehaald en uitgebreid besproken. Er waren verschillende vakcentrales en bonden vertegenwoordigd, waaronder Robby Berenstein (C-47), Errol Snijders (Moederbond), Michael Miskin (CLO), Armand Zunder, Robert Ameerali en Edmund Neus van Ravaksur, Milando Atompai van de SPB, Reshma Mangre van de BvL/ALS en Marcelino Nerkust van de FOLS. Aan de regeringszijde waren onder andere ministers David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen, Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning, Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken en Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken aanwezig, evenals de leiding en deskundigen van de EBS, EAS en de SPCS.

De gezamenlijke vakbonden hebben in een presentatie hun inzichten gepresenteerd over de energietarieven. De aansluitkosten, het staatsbesluit en de uiteindelijke kostprijs waren onderwerp van discussie. Minister Abiamofo gaf aan dat de regering een uitvoerig traject van dialoog met stakeholders heeft gevolgd, alvorens de kostprijs is bepaald. De regering kiest een werkwijze waarbij er geen risico’s worden genomen en waarbij de energievoorziening voor de samenleving gegarandeerd blijft. Bij het overleg is overeengekomen dat zowel vanuit de regering als de vakbonden technische gesprekken gevoerd zullen worden over data en modaliteiten die worden gebruikt bij de totstandkoming van de energieprijzen. Hiervoor is een week uitgetrokken, waarna de regering en de vakbonden wederom zullen bijeenkomen.

President Santokhi benadrukte dat de regering vastbesloten is om de belangen van de samenleving te behartigen en concrete maatregelen te nemen ter verbetering van de leefomstandigheden. “Indien er fouten gemaakt zijn, zullen die gecorrigeerd worden.” De regering heeft vanaf haar aantreden de vakbeweging als partners betrokken en overleg toegepast bij de aanpak van belangrijke vraagstukken. Het staatshoofd gaf aan dat er reeds lopende afspraken zijn met de vakbonden over onder andere de koopkrachtversterking. Het staatshoofd staat open voor overleg omtrent alle mogelijke onderwerpen en om te komen tot een vergelijk. De regering en de vakbonden zijn het erover eens dat de enorme subsidielast uitgefaseerd moet worden. De beschikbare middelen kunnen onder andere voor het verhogen van de productiviteit, onderwijs en volksgezondheid ingezet worden.