Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

President Santokhi brengt bezoek aan Wageningen

President Chandrikapersad Santokhi bracht tijdens zijn werkbezoek aan het rijstdistrict Nickerie ook een bezoek aan Wageningen. Het bezoek vond plaats op zaterdag 16 december 2023. In een toespraak waarin hij zich tot bewoners van het ressort richtte, benadrukte het staatshoofd uitdagende periodes die de regering heeft moeten overwinnen om de economie te stabiliseren. Nu de economie stabiel is, wil de overheid iets teruggeven aan de mensen, inclusief de gemeenschap in Wageningen. Het harde werk en de opofferingen van het land en zijn bevolking werpen eindelijk vruchten af.

De regeringsleider gaf aan dat er is besloten in december de landsdienaren SRD 5000 uit te betalen, waarvan SRD 4200 direct gestort wordt. Het resterende deel van SRD 800 zal in 2024 gefaseerd uitgekeerd worden. Hij gaf ook aan dat per 1 januari 2024 de belastingvrije grens wordt verhoogd van SRD 7500 naar SRD 9000 voor zowel ambtenaren als werkers binnen de particuliere sector. Aan landsdienaren en aan hen gelijkgestelden wordt een extra bedrag van SRD 1000 aan koopkrachtversterking toegekend bovenop de SRD 2500 die reeds wordt gegeven. Gepensioneerde ambtenaren zullen 70% hiervan ontvangen. “Deze regering heeft onlangs ook goedgekeurd om per 1 juli 2023 uw pensioenen op te toppen met SRD 750 per maand”, aldus de president.

Het staatshoofd stond ook stil bij de inspanning van de regering om burgers te voorzien van een perceel. “De uitgifte van gronden de afgelopen maanden veel aandacht gekregen. De regering heeft besloten controlemechanismen in te voeren bij de aanvraag, behandeling, veldinspectie en afhandeling van grondaanvragen. Als president stel ik het vertrouwen in mij en mijn regering zeer op prijs. Ik zal blijven teruggeven aan het volk zodra het kan.”

President Santokhi gaf verder aan dat de Raad van Bestuur van het Internationaal Monetair Fonds(IMF) de vierde beoordeling van het Surinaams herstelprogramma heeft goedgekeurd. Hiermee wordt 53 miljoen Amerikaanse dollars direct beschikbaar gesteld. De schuldenherschikkingen zijn succesvol en de binnenlandse schulden zijn verminderd. Het staatshoofd wees ook op de beschikbaarheid van financieringsmogelijkheden, waaronder een lening van USD 150 miljoen van de IDB en het Saoedi-fonds van USD 50 miljoen.

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zal binnenkort maatregelen treffen om Wageningers van een stukje landbouwterrein te voorzien waarop zij economische activiteiten kunnen uitoefenen. “Ik ben blij met de goede evaluaties, maar ben het volk dankbaar dat grote offers heeft gebracht om ons land te redden van de financiële ondergang. We zetten nu stappen voor duurzame groei en ontwikkeling. Dit alles is mogelijk omdat we vastberaden en doelgericht bezig zijn met de toekomst van ons land en ons niet laten afleiden door allerhande bijzaken. Het volk zal meer verlichting voelen in de komende periode”, merkte president Santokhi op.