Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

President Santokhi benadrukt modernisering en automatisering MI GLIS

Het MI GLIS is aan verandering toe. Het programma van modernisering en automatisering zullen volgens president Chandrikapersad Santokhi versneld moeten worden doorgevoerd. Het staatshoofd heeft op dinsdag 5 januari 2021 Glenda Heikerk en Ganeshkoemar Kandhai beëdigd en benoemd tot respectievelijk directeur en hypotheekbewaarder bij dit Management Instituut voor Grondregistratie en Land Informatie Systeem. Automatiseren leidt, aldus de president, ertoe dat de burger beter, sneller en makkelijker bediend wordt, terwijl tegelijkertijd de mogelijkheid tot corruptieve handelingen worden verminderd. Vooral de snelheid moet volgens hem worden verbeterd.

Het staatshoofd noemt de functies van directeur en bewaarder buitengewone belangrijke functies binnen het rechtssysteem. Hij heeft er alle vertrouwen in dat Heikerk en Kandhai deze functies deskundig en integer zullen uitoefenen. “De regering en ook de samenleving rekent op uw beiden. De samenleving is alle misstanden met betrekking tot gronden zat en dat zal moeten veranderen. Jullie krijgen hierbij de verantwoordelijkheid om dat zo snel mogelijk te gaan doen”, richtte president Santokhi zich tot de twee functionarissen. Hij legde er de nadruk op dat goed bestuur en goed toezicht bij het MI GLIS zullen bijdragen aan die verandering. De directeur en de bewaarder zullen daarbij een voortrekkersrol moeten gaan vervullen.

Het staatshoofd zegt dat te veel klachten, niet alleen de regering, maar ook verschillende beroepsgroepen, bereiken over de trage afhandeling bij het MI GLIS. Het vijf dagen wachten op een uittreksel zal volgens hem tot het verleden moeten gaan behoren. President Santokhi: “De barrières en vertragingen bij het aanbieden van stukken door notarissen en deurwaarders zullen tot het verleden moeten gaan behoren. In nauwe samenspraak met de beroepsgroepen zullen we tot efficiëntere systemen moeten komen om de dienstverlening te verbeteren. We moeten werken naar een modern en geautomatiseerd instituut, bij voorkeur al op een zeer korte termijn.”

Zich richtend tot Heikerk, die nu formeel directeur is, stelde de president dat voor haar MI GLIS geen onbekend terrein is. Zij is eerder hypotheekbewaarder geweest en heeft vanaf 21 september de functie van directeur waargenomen. Waar zij zich voorheen meer met de juridische aspecten van het MI GLIS c.q. de functie van bewaarder bezighield, zal Heikerk nu de verantwoordelijkheid krijgen over de organisatie in alle aspecten van het instituut. De organisatorische aspecten binnen het MI GLIS zijn, aldus het staatshoofd, niet gering. Hoewel de overheid met het GLIS als instituut op de goede weg is, zal de organisatie in de visie van de regering verbeterd moeten worden. De dienstverlening richting burgers, professionele beroepsgroepen waaronder notarissen, advocaten, juristen, deurwaarders en landmeters zal beter, sneller en integer moeten gaan.