Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

President Santohki brengt bezoek aan korps politie Suriname


President Chandrikapersad Santokhi heeft op vrijdag 25 maart 2022 een bezoek gebracht aan het Korps Politie Suriname (KPS). De opperbevelhebber van de strijdkrachten in Suriname is met alle egards ontvangen door de politieorganisatie. Een parade en defilé zijn daar onderdeel van geweest. Na de inspectie van politie-eenheden door het staatshoofd is het formeel gedeelte aangevangen. Tot de aanwezigen behoorden vicepresident Ronnie Brunswijk, David Abiamofo ad-interim minister van Justitie en Politie en waarnemend korpschef Ruben Kensen. Het staatshoofd heeft in zijn toespraak op het Politie Opleidingscentrum benadrukt dat een goed functionerend en gemotiveerd korps van eminent belang is voor het waarborgen van de veiligheid. Waarnemend korpschef Kensen is bijzonder ingenomen dat het staatshoofd ondanks alle drukte zich de moeite heeft getroost om het korps persoonlijk te bezoeken. De politiebaas geeft aan dat er intern na een grondige evaluatie van zowel het materieel, als personeel goed beleid geformuleerd zal worden. “De betrokkenheid van alle medewerkers zal centraal staan. Ik zal waken over een zodanige opstelling van het korps, waarbij er duidelijk tot uitdrukking zal komen dat er een personeelsvriendelijk en motiverend beleid uitgevoerd wordt”, zegt de commissaris van politie. Volgens de politiefunctionaris zal de empathie en cohesie binnen de organisatie gestimuleerd worden.

De woordvoerder van de Surinaamse Politiebond (SPB), Revelino Eijk heeft in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) aangegeven dat het altijd goed is als de president als bevoegd gezag naar de werkers toekomt. “Het werkt altijd motiverend, ook is het goed dat de leden van de bond eerstehands informatie ontvangen van de hoogste gezagsdrager”, aldus Eijk. Hij geeft verder aan dat er al afspraken zijn gemaakt tussen de politiebond en het interim-managementteam hoe de samenwerking eruit moet zien.

David Abiamofo ad-interim minister van Justitie en Politie heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal ontwikkelingen met betrekking tot het korps met de aanwezigen te delen. De bewindsman heeft een kort review gepasseerd. “De reorganisatie van het apparaat is bijzonder belangrijk. Met de instelling van het interim-managementteam onder leiding van politiecommissaris Ruben Kensen is er al een aanzet gegeven om positieve hervormingen tot stand te brengen. Een belangrijk onderdeel betreft de herstructurering van de politieacademie en het politieonderwijs”, aldus de bewindsman.

Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft aangegeven met bijzondere enthousiasme naar de toespraak van waarnemend korpschef Kensen te hebben geluisterd. “De gedrevenheid welke hij etaleert toont dat hij samen met de overige leden van het interim-managementteam de uitdagingen aan kan gaan om het korps gezond te maken”, aldus de vicepresident. De regeringsfunctionaris geeft verder aan dat de regering beseft dat er geïnvesteerd moet worden in het politieapparaat. De vicepresident erkent dat het korps overbelast en onder bemenst is, hij geeft ook aan dat het KPS cruciale apparatuur mist om adequaat te functioneren. Hij benadrukt dat de regering alles in werk zal stellen om het korps structureel te versterken. “De transitie naar een nieuw KPS is al ingezet. Het is ook noodzakelijk en wenselijk om aandacht te geven aan de immateriële waardering van politiemensen”, merkt vicepresident Brunswijk op.

Het staatshoofd accentueerde dat het politieapparaat, net als andere instanties, ook geleden heeft onder de financieel-economische situatie, waarin ons land de afgelopen jaren verwikkeld is geweest. “Het is echter niet onopgemerkt gebleven, en er is reeds een reorganisatie aangekondigd van het KPS. Die reorganisatie, is reeds van start gegaan”, merkte de regeringsleider op. Volgens de president zal de reorganisatie stap-voor-stap doorgevoerd moeten worden. “Waar we ook terdege rekening mee moeten houden, is het feit dat de politieorganisatie in dienst is van de gemeenschap”, aldus president Santokhi. De samenleving ziet volgens hem ook graag dat het politieapparaat zijn dienstverlening verbetert. Het staatshoofd liet doorschemeren dat het korps institutioneel verstrekt zal worden. Hij gaf aan dat er in de komende periode aandacht besteed zal worden aan verdere investeringen op het gebied van onder andere: technologie, infrastructuur, mobiliteit en de continuïteit in de voorziening van trainings- en opleidingsmogelijkheden.

Volgens de regeringsleider zullen ook de rechtspositionele aangelegenheden aandacht krijgen. President Santokhi heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de leden van het interim-managementteam en het adviesteam op het hart te drukken om eenieder te betrekken in het reorganisatiegebeuren. “Alle actoren moeten betrokken worden in het proces. Het is ook zaak, dat de partners waarmee het KPS samenwerkt, worden betrokken. Ik denk bij deze aan het Openbaar Ministerie, maar ook de gemeenschap kan een rol van betekenis spelen”, aldus het staatshoofd. Als gewezen politiecommissaris heeft de president heel goede hoop dat de reorganisatie succesvol zal worden uitgevoerd. De president gaf aan dat het interim-managementteam de volledige ondersteuning heeft van de regering. “Periodiek zullen we samen zitten om alles te evalueren totdat wij overgaan tot naar een definitieve korpschef en de bemensing van de overige topstructuren”, aldus de regeringsleider.