Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

President installeert project managementteam Nickerie

President Chandrikapersad Santokhi heeft in Nickerie een Project Managementteam geïnstalleerd. Het staatshoofd zegt dat het westelijk gelegen district een aanvang moet maken met de voorbereidingen van haar eigen projecten. Hij noemt het managementteam een van toegewijde personen die ervoor moeten zorgen dat grote projecten die in Nickerie uitgevoerd moeten worden voor 23 december aan het staatshoofd overhandigd worden zodat hij deze kan meenemen in de regeringsraad, die op die datum de projecten zal goedkeuren.

President Santokhi benadrukt dat het niet om “droomprojecten” moet gaan, maar welke uitgevoerd gaan worden. Hij noemde onder meer het upgraden van de airport van Nickerie naar een van internationale standaarden, de bouw van een moderne markt van twee etages, opzet van productiebedrijven, ontwikkelen van nieuwe zaaisoorten en overstap naar anderssoortige agrarische producten.

Het staatshoofd legde zijn bezoek aan Nickerie uit als te zijn een overleg met de districtscommissaris Senrita Gobardhan met betrekking tot de vraagstukken beleid, veiligheid en openbare orde. Verder is er ook een ontmoeting geweest met de parlementariërs van het district, alsook partijstructuren. Met de districtscommissaris en volksvertegenwoordigers zijn er concrete afspraken gemaakt over een goede communicatie met de samenleving.

President Santokhi is voorstander van een goed overlegstructuur tussen de volksvertegenwoordigers en de burgermoeder. Hij heeft gevraagd dat er vaste dagen komen voor spreekuren met de bevolking. Daarnaast zal de districtsraad regelmatig bijeen moeten komen, niet eenmaal per maand en ook niet alleen op het commissariaat. De volksvertegenwoordigers zullen zich ook in de ressorten moeten begeven en de problemen van de bevolking naar hoger niveau moeten doorgeleiden.