Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

President geïnformeerd over duurzame investeringen in hydro- en zonne-energie

Staatsolie N.V. heeft plannen om duurzaam te investeren in energie. Naast het introduceren van een moderniseringsprogramma voor de waterkrachtscentrale te Afobaka, zijn er ook plannen om te investeren in zonne-energie. Hiertoe zijn voorstellen gedaan om te komen tot verkoopovereenkomsten. De voorstellen zijn op 24 augustus gepresenteerd aan president Chandrikapersad Santokhi.

Eddy Fränkel, Deputy Director Power & Sustainable Energy van Staatsolie, legde uit dat het moderniseringsprogramma noodzakelijk is, omdat belangrijke onderdelen van delen van de waterkrachtcentrale niet meer te verkrijgen zijn, terwijl specialisten voor onderhoud al boven 70 jaar zijn. “Als ze er straks niet meer zijn zitten we met het probleem van continuïteit, daarom is het moderniseringsprogramma noodzakelijk”. Er is ook een voorstel gedaan als onderdeel van de periode waar er veel hydro-energie opgewekt wordt, een fonds op te zetten voor onvoorziene kosten. Deze kan dienen ter compensatie voor zaken als noodoperaties aan de dam en eventuele schade door spuioperaties.

Voor het opwekken van zonne-energie is een voorstel gepresenteerd van een zonne-energieproject van USD 30 miljoen. Het plan is om een internationaal aanbestedingsproces te starten waar het bedrijf voor dit investeringsbedrag het beste materiaal kan krijgen. Fränkel gaf aan dat zonne- en hydro-energie goedkoper zijn dan de huidige kosten die de staat betaald voor brandstof om thermische energie op te wekken. Daarnaast hebben deze vormen van energie voordelen voor ons land zoals vermindering van CO2 uitstoot, energiezekerheid, verhoogd aanbod van groene energie, prijsstabiliteit van energie. Naast deze voordelen werkt het land aan de Sustainable Development Goals 7 en 13 voor schone en betaalbare energie en actie tegen klimaatverandering. President Santokhi zei dat de plannen om te investeren in te investeren in hydro- en zonne-energie passen in het streven van de regering om te gaan naar een groen beleid.

De Energie Autoriteit Suriname (EAS) is op basis van de Elektriciteitsnet nagegaan welke mogelijkheden Staatsolie heeft om haar plannen uit te voeren. Volgens de EAS heeft Staasolie twee opties aangeboden waarbij na overleg besloten moet worden welke de beste is. Marcel Eindhoven, directeur van de Energiebedrijven Suriname (EBS), deelde mee dat de EBS heeft uitgerekend wat de effecten van deze plannen zullen zijn voor de tarieven. Volgens de prognoses zal investeren in hydro- en zonne-energie de staat enorme kosten besparen, de subsidies zullen erg omlaaggaan en uiteraard zal de bevolking hiervan profiteren door de lagere prijs die zij uiteindelijk zullen betalen voor energie.

Het staatshoofd zei dat de samenleving na vele offers te hebben gebracht uiteindelijk de vruchten moet plukken. Naast Staatsolie hebben ook andere bedrijven interesse getoond in het investeren in zonne-energie. Het staatshoofd heeft aangegeven dat de regering voorstander is van staatsbedrijven die willen investeren, maar dat ook particuliere investeerders de gelegenheid krijgen om te investeren, zodat er eerlijke concurrentie is. “Ik vind het vooral belangrijk dat we investeren, maar onze carbon negatieve status behouden. We moeten leiden op COP 28”, aldus het staatshoofd.