Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

President geeft startsein Sustainable Agricultural Productivity Program

In het district Nickerie heeft president Chandrikapersad Santokhi het startsein gegeven voor het door de IDB gefinancierde project Sustainable Agricultural Productivity Program. Dit project zal in de komende 4 jaren voor een bedrag van ruim 4 miljoen USD uitgevoerd worden. Het houdt in het upgraden van de hoofdinfrastructuur irrigatie en drainage; rehabilitatie van een Wakaypomp (waarvoor het contract reeds is getekend); rehabilitatie van primaire kunstwerken; rehabilitatie van 6 waterschappen en nog een reeks van projecten waarvan de uitvoering in de startblokken is.

Het staatshoofd sprak van duurzame oplossingen voor de duurzame sectoren. Er is volgens hem genoeg potentie om te groeien, van de huidige 60.000 hectaren rijst inzaai op jaarbasis naar 100.000 hectaren en dit zal vooral de export ten goede komen. Groeien naar de 100.000 hectaren betekent dat de rijstsector op jaarbasis voor meer dan USD 100 miljoen deviezen zal genereren. Zeker de helft van dit bedrag zal de Nickeriaanse economie ten goede komen. Om zover te komen zullen ook sterke instituten moeten worden opgezet.

Voor Nickerie betekent het Sustainable Agricultural Productivity Program dat na sanering van de polders, waarvoor dit project zal zorgdragen, sterke waterschappen worden ingesteld, die het onderhoud van alle natte en droge infrastructuur op zich zullen nemen. De overheid, zal hierna slechts een controlerende en ondersteunende taak hebben. De conceptwet op Productschappen is reeds gereed om ingediend te worden bij De Nationale Assemblee. Dit jaar nog zal het Productschap Rijst een feit zijn. Volgens het staatshoofd zal de wet: Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid Suriname, die eind vorig jaar is aangenomen, ervoor zorgdragen dat de boeren als verwerkers verder getraind en begeleid worden, om te kunnen voldoen aan de steeds strenger wordende internationale standaarden.

Binnen enkele weken zal het nieuw Agrarisch Krediet Fonds een feit zijn. De regering heeft besloten om SRD 40 miljoen in dit fonds te stoppen. Bij het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum (ADRON) is het nieuwe bestuur druk bezig zaken op orde te brengen. Binnenkort zullen ook hier de nodige wetten en overige regelgeving zoals de Zaadwet en Kwekersrecht in orde gebracht worden. ADRON zal binnen 2 jaren ook over een bodemkundig laboratorium beschikken. De Prins Bernhard Polder zal als zaadvermeerderingsbedrijf ingezet worden. Met de voornoemde maatregelen zal de rijstsector, maar vooral de Nickeriaanse economie, binnen enkele jaren een enorme boost krijgen.