Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

President gaat via Zoom in op actuele ontwikkelingen

De regering heeft de vraag vanuit de samenleving om meer communicatie gehoord. In dit kader is president Chandrikapersad Santokhi op zaterdag 2 mei 2021 via een Zoom-persconferentie ingegaan op de actuele ontwikkelingen in Suriname. Het staatshoofd heeft daarbij antwoord gegeven op vragen van de media met betrekking tot recente ontwikkelingen. Het ligt in de bedoeling dat de president om de ene week zal aanzitten voor de additionele informatie naar de samenleving. De reguliere informatievoorziening geschiedt anders via de regeringswoordvoerders.

Het staatshoofd begon zijn bijdrage met het feliciteren van de werkende klasse met de Dag van de Arbeid. Hij vroeg dat deze een dag is van bezinning en goed overleg tussen de regering van de vakbonden om ervoor te zorgen dat de werkende klasse het beter heeft. Vanwege de beperkende maatregelen in het kader van Covid kan deze dag niet uitbundig worden herdacht.

President Santokhi zegt dat de pandemie een bedreiging is voor de volksgezondheid en de natie. Het is zaak van de regering en maatschappelijke leiders om de samenleving hiervan te overtuigen. Hij laat zich in het beleid op dit stuk leiden door deskundige adviezen. Teruggaan naar normalisatie zal op basis van deze adviezen. De regering begrijpt de gevoelens van de verschillende sectoren vanwege de maatregelen. Zij zal het samendoen en op basis van goed en verantwoordelijk beleid besluiten nemen. Doorslaggevend zullen de cijfers met betrekking tot Covid zijn.

De wateroverlast vanwege de zware regens blijft de aandacht van de regering hebben. Er is een crisisteam in het leven geroepen en 100 miljoen SRD vrijgemaakt voor de aanpak. Waar de samenleving zal moeten worden voorzien van voedselpakketten en/of materiaal zal dit ook gebeuren.

De regering heeft in de urgentiefase tal van doelen behaald, zoals het beheersen van de financiële crisis en Covid, aanpak van corruptie en bezuinigingen op verschillende vlakken. Alles resulteert erin dat zij tal van projecten kan uitvoeren, schulden aflossen en subsidies betalen. Surinames natuurlijke hulpbronnen zullen worden gebruikt om de inkomsten te verhogen. Volgens het staatshoofd zal hieruit maximaal profijt gehaald moeten worden voor de ontwikkeling van het land en de volgend generatie.

Het staatshoofd ging ook in op de onderhandelingen met bondholders voor herschikking van Surinames schulden. Suriname heeft het geld niet om onder meer 70 miljoen USD aan schuld per jaar af te lossen. De recente overeenkomst met het Internationaal Monetair Fonds (IMF), te weten de Staf Level Agreement (SLA) is de basis voor de hogere Board Agreement die in juni bereikt zal worden. De SLA zal ook de basis zijn voor financiële investeerders om richting Suriname te komen. Volgens de president is er vertrouwen dat de economie hersteld en inkomsten verhoogd zullen worden. Daarnaast dat er een plan komt voor terugbetaling van leningen en een sociaal vangnet voor de samenleving.

President Santokhi ging verder ook in op meest recente ontwikkelingen. Zo wees hij op het overleg met de vakbonden om onder meer de koopkracht van de werkende klasse te versterken; het bevorderen van het digitaal financieel verkeer vanwege de National Risk Assessment; Installatie van de Loonraad als unicum; Het lanceren van Free Data voor het onderwijs; Het in ontvangst nemen van het jaarverslag van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB); Uitbreiding van het Constitutioneel Hof met een plaatsvervangend lid; De kwestie van de vluchten uit Haïti en de uitvoering van het Herstelplan.