Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Portfolio industriële productie nieuwe uitdaging voor Suriname

Suriname is tijdens de meest recente 33ste Tussentijdse Caricom Staatshoofdenvergadering aangewezen als portfoliohouder industriële productie. “Een nieuwe uitdaging”, zegt president Chandrikapersad Santokhi tijdens een op maandag 7 maart 2022 gehouden persconferentie inzake zijn deelname aan het staatshoofdenoverleg. Het staatshoofd zegt dat Suriname deze uitdaging heeft geaccepteerd, omdat het land van mening is dat het over voldoende industriële potentie beschikt en ook aan de randvoorwaarden voldoet. Verder is de president van mening dat kennis en kunde vanuit de publieke en private sector zowel lokaal als vanuit de regio gebundeld kunnen worden om een strategie voor het industriële productiebeleid te ontwikkelen.

Suriname heeft tijdens de vergadering ervoor gepleit dat dit beleid ook gericht wordt op nieuwe producten en gezamenlijke investeringen. Het accepteren van het portfolio past ook in Surinames visie om de voedselschuur van de Caricom te worden. Hierover zijn er concrete afspraken gemaakt, namelijk dat Suriname en Guyana agrarische land ter beschikking gaan stellen voor investeringen vanuit de Caricom. Nagegaan zal worden welke landen en ondernemers samen met Surinaamse ondernemers de agrarische productie willen ingaan. “Dan kunnen wij hier met gezamenlijke investeringen, know how, kapitaal en technologie serieus gaan werken aan de agrarische productie en voedselschuur van de regio”, aldus president Santokhi.

President Irfaan Ali van Guyana heeft tijdens de vergadering een uitgebreide presentatie gehouden over de agrarische sector in de regio. President Santokhi zegt dat hieruit is gebleken dat Suriname en haar westerbuurland een andere benadering willen met betrekking tot de rol van de Caricom als het gaat om de agrarische productie. De Caricom-landen zullen gezamenlijk moeten nagaan hoe de productie te bevorderen, maar ook wat de structurele oorzaken zijn dat de productie niet goed van de grond komt. In mei dit jaar wordt in Guyana de eerste uitvoeringsvergadering gehouden waarbij het strategisch plan zal worden uitgevoerd. Suriname zal zich op zijn beurt klaar maken om gronden te identificeren. Het ligt in de bedoeling om tijdens de staatshoofdenvergadering in juli hierover een presentatie te houden, zodat er gericht met de Caricom-landen beslist kan worden hoe de investering op dit stuk kan plaatsvinden.

President Santokhi merkt op dat vanwege de Covid-crisis en de situatie tussen Rusland en Oekraïne, voedselprijzen omhooggaan. Hij noemt het een kans voor Suriname om zo snel mogelijk over te gaan tot het verhogen van de agrarische productie. Dit vraagt ook dat Caricom-landen elkaar ondersteunen en barrières wegmaken. Obstakels die maken dat deze landen geen goede handel met elkaar kunnen drijven, zullen tot het verleden moeten gaan behoren. Het Surinaamse staatshoofd zegt dat Caricom-landen hun markten te veel gesloten houden dan wel beschermend zijn in plaats van deze open te gooien voor elkaars producten. Hij erkent dat het een lang en moeilijk proces zal worden om alle landen achter deze visie te krijgen. Echter is besloten alvast samen te werken met de landen die hiervoor gereed zijn. President Santokhi heeft dit initiatief dan ook gepropageerd als de Coalition of Willing, waar uiteindelijk alle Caricom-landen zich moeten aansluiten.