Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Platform gaat zich buigen over koersstabilisatie

Om de koers in Suriname te stabiliseren heeft president Chandrikapersad Santokhi op vrijdag 14 oktober 2022 het Platform Koersstabilisatie opgericht. Dit platform bestaat uit verschillende actoren uit de financiële sector. Vertegenwoordigd zijn: het ministerie van Financiën en Planning, de Centrale Bank van Suriname (CBvS), de Vereniging van Cambiohouders in Suriname, de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV), de Deviezencommissie en het Platform van Importeurs in Suriname (PLIS). Verder hebben ook afgevaardigden uit het bedrijfsleven en de olie- en goudsector er zitting. De voorzitter van het platform is minister ad interim van Financiën en Planning, Albert Ramdin.

Het platform is onbezoldigd en heeft als taak om binnen drie maanden – met een optie tot verlenging indien er hiertoe meer tijd nodig is – een pakket van maatregelen hoe de koers te stabiliseren te presenteren aan het staatshoofd. Dit zal in teamverband besproken worden en hiertoe zijn dus uit alle financiële sectoren vertegenwoordigers nodig zodat er een breed vlak van input gegeven kan worden.

Het voornaamste streven is om de zwevende koers tot het verleden te doen behoren en een reële koers vast te stellen. Hiertoe zullen er enkele voorstellen gedaan worden. Het platform zal bij elkaar komen om deze voorstellen te bespreken en oplossingen aandragen. Vervolgens zullen deze oplossingen binnen drie maanden aan president Santokhi worden voorgelegd.