Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

Ingebruikname SoZaVo helpdesk koopkrachtversterking

Op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) vondt op dinsdag 13 juni 2023 de officiële ingebruikname plaats van de SoZaVo helpdesk koopkrachtversterking , onder aanwezigheid van Minister Uraiqit Ramsaran van SoZaVo. Vanuit SoZaVo wordt het project koopkrachtversterking uitgevoerd in het kader van object naar subject subsidie.

De SoZaVo bewindsman gaf te kennen dat de helpdesk is geopend om de cliënten welke een aanvraag online of fysiek hebben ingediend voor de koopkrachtversterking te voorzien van de nodige informatie aangaande hun verzoek . Minister Ramsaran zij dat één van de veel voorkomende klachten te maken had met de bereikbaarheid.Er is naar u geluisterd als samenleving en vandaag hebben wij de ingebruikname van de helpdesk koopkrachtversterking. Vanuit SoZaVo wordt er continu gekeken naar verbetering van de dienstverlening naar de samenleving toe . De minister gaf ook te kennen dat koopkrachtversterking van SRD 1800,- over de maand mei 2023 al vanaf 07 juni 2023 is gestort . Vanuit SoZaVo wordt er met man en macht gewerkt om alle aanvragen zo spoedig mogelijk af te handelen.

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn dan kan er contact worden opgenomen door te bellen , sms’en of een whatsapp bericht te sturen naar de nummer l(597) 8647198 of + (597) 7293615, of een email bericht naar helpdeskkoopkrachtversterking@gmail.com. Ook bestaat de mogelijkheid om de status van uw registratie te volgen op https://socialservices.gov.sr/bis/