Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Openbaar Groen moet gezicht van overheid zijn

Openbaar Groen moet zich gaan transformeren naar een directoraat met een hele sterke dienstverlening naar de samenleving toe. Zo sprak president Chandrikapersad Santokhi op dinsdag 4 mei 2021 ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van deze afdeling van het ministerie van Openbare Werken. Het staatshoofd ziet een directoraat waar het personeel goed gemotiveerd is en waar de middelen en het materiaal geleidelijk aan verbeterd zullen worden. Dit zodanig dat Openbaar Groen het gezicht van de overheid op straat zal zijn. “Dicht bij de bevolking om de samenleving te dienen met haar activiteiten”, aldus president Santokhi.

Hoewel het directoraat met 40 jaren relatief jong is, heeft zij volgens het staatshoofd een bewogen geschiedenis. Openbaar Groen begon als directoraat Milieubeheer. Zij is onder verschillende ministeries gepositioneerd geweest en heeft naast de naamswijziging ook aanpassing van organisatiestructuur en verantwoordelijkheden gekend. President Santokhi legde de nadruk op de belangrijkheid van het directoraat en zei dat er altijd voor deze afdeling is gekozen. De 40 jaren geven volgens hem de dynamiek, groei en bloei aan. Hij merkte op dat met de inzet van het personeel het directoraat staande is gehouden en ervoor is gezorgd dat de levensvatbarheid alleen maar sterker en bewuster is geworden. Het staatshoofd richtte zijn dankwoord aan alle directeuren die er de leiding hebben gehad.

Pratend over de plaats en de positie van Openbaar Groen, zei de president dat deze afdeling staat voor de zichtbaarheid van de overheid en de ambtenaar in het openbaar. In tegenstelling tot de opvatting dat ambtenaren niet werken, zijn die van Openbaar Groen zichtbaar, gedisciplineerd en gemotiveerd. Echter zijn er ook zaken die mis zijn gegaan. President Santokhi noemde materiaal, rechtspositionele zaken, achterstallig onderhoud, gebrek aan investeringen en materiaal. Er moeten voorzieningen komen en voor alles zal een oplossing gezocht worden.

Het directoraat, dat met de toevoeging Afvalbeheer een naamsverandering zal ondergaan, heeft heel wat uitdagingen. Zo moet Suriname naar een groene economie, hetgeen met afvalbeheer bereikt moet worden. Verder zal zij met andere ministeries een interministeriële samenwerking moeten hebben, omdat ook andere departementen een deelverantwoordelijkheid voor onderhoud bezitten. De uitdagingen liggen ook op het gebied van het dienen van de samenleving. Hierin moet meer energie gestopt worden. De regering zal investeren in het directoraat en binnen deze investering ligt ook het opstarten van een moderne vuilverwerking in het district Wanica.