Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Ontwikkelen local content behoeft langetermijnvisie

Ontwikkelen van local content en hoe Suriname met dit aspect zal omgaan voor haar economische vooruitgang behoeft een langetermijnvisie. Dit kwam naar voren tijdens een overleg dat een coalitie van bedrijfsleven organisaties op donderdag 20 mei 2021 heeft gehad met een regeringsdelegatie bestaande uit president Chandrikapersad Santokhi en een deel van de ministerraad. Het doel van deze meeting was de benadering van de regering te vernemen als het gaat om local content en development finance. 

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking informeerde de gesprekspartner bij deze gelegenheid over de Investeringswet. Een van de belangrijke punten in deze wet is dat er geen verschil mag zijn tussen het Surinaamse en het buitenlandse bedrijfsleven. Een tweede aspect in de Investeringswet betreft de local content oftewel de lokale bijdrage van buitenlandse ondernemingen aan de lokale markt. Vooral in de olie- en gassector moet nagegaan worden hoe lokale bedrijven hier voordeel aan hebben. Volgens de bewindsman zal Suriname onder meer moeten voldoen aan de vraag van goed opgeleiden. Het land zal haar beperkingen moeten kennen. De bewindsman benadrukt daarom dat er een langetermijnvisie nodig is hoe om te gaan met local content en hoe invulling hieraan te geven.

Minister Achaibersing van Financiën en Planning die een presentatie gaf over ’s lands economische situatie, zei dat de overheid nu onder meer instaat is om fondsen ter stimulering van de productie te vullen. Hij noemde onder meer het Agrarisch Krediet Fonds en het fonds voor Kleine- en Middelgrote Ondernemingen (KMO), terwijl het fonds voor microkredieten weer geactiveerd zal worden. De regering is bezig ook in de productiesector stabiliteit te brengen. De regering wil deze sector faciliteren door middel van fondsen, maar in deze sector moet er ook een wil zijn om samen te werken.

Ook binnen de toerismesector zal de local content ontwikkeld moeten worden. Volgens minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) is het vooral belangrijk dat het onderwijs daarop wordt aangepast en er sprake is van continuiteit. Er zal niet alleen geëist moeten worden, maar ook ingespeeld moeten worden op de ontwikkeling en de behoefte die daarmee gepaard gaat. Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) benadrukte, dat er gedaan zal moeten worden aan kruisbestuiving waarbij bedrijven ervaringen over local content en local export met elkaar delen. Het gaat dan om de weg die bewandeld is.

Volgens minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) zijn multinationals bereid Suriname te ondersteunen in het ontwikkelen van local content. Total, actief in de oliesector, is een van de ondernemingen die haar steun op dit stuk heeft toegezegd. De bewindsman vroeg de Surinaamse bedrijven daarom zich voor te bereiden op de ontwikkelen in de offshore oliesector. Er komt volgens hem binnenkort een high level overleg met de grote goudmaatschappijen over local content. Veel Surinaamse bedrijven hebben contracten met de grote buitenlandse ondernemingen, maar de bewindsman meent dat er nog meer ruimte is om samen te werken. De grote bedrijven zullen niet al te gauw de conclusie moeten trekken dat de lokale bedrijven niet voldoen aan de standaarden, maar hun juist moeten optrekken.

Om local content te ontwikkelen zal Suriname zich, volgens minister Saskia Walden, niet moeten beperken tot eigen grenzen, maar de Caricom ook tot haar lokale markt moeten maken. Onze producten zullen moeten voldoen aan de eisen van deze afzetmarkt. De bewindsvrouw van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie noemde drie trajecten die bewandeld worden om local content naar een hoger niveau te brengen. Het gaat om financiering van de Wereldbank, de Internationale Ontwikkelingsbank (IDB) en uit de eigen staatsbegroting. Aan de andere kant is het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) bezig om micro-ondernemerschap te stimuleren en daarmee ook ondersteunend naar local content. Minister Rishma Kuldipsingh zegt, dat kleine ondernemers worden begeleid in kennis, kunde en coaching om succesvol te zijn en productie en export. Zij gaf daarbij een presentatie van de Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE).