Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

OKB krijgt versterking met beëdiging nieuwe leden

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) is met de recentste toetreding van haar leden zonder meer versterkt. Dit zegt OKB-voorzitter Sheik Alibaks in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname, bij de beëdiging van twee leden en een plaatsvervangend lid op 20 januari 2021. We kennen de kwaliteiten van deze dames. “Voor het OKB is het een heel vreugdevol moment. Het OKB rekent op hun inzet, kennis en kunde. Hij spreekt de hoop uit dat alle leden samen invulling zullen geven aan de taken die zij moeten vervullen.” Het gaat in deze om: Anne-Marel Linger, Felicia Patterson (leden) en Anushka Ramesar-Gopalrai (plaatsvervangend lid).

President Chandrikapersad Santokhi ging tijdens zijn speech in op de rol die OKB als bewaker vervult in het electoraal proces en bij het waarborgen van de democratie. “Het OKB vervult de rol van onafhankelijke bewaker en toezichthouder van het proces, dat gekenmerkt wordt door de brug van burger naar bestuur. De keuze voor eerlijke leiders die worden gedragen door de samenleving. Een waarborg dat de leiding die wordt gegeven aan het land is gekozen en wordt gedragen door de samenleving. Diezelfde democratie, die zorgt voor vrede en harmonie, omdat de samenleving gekend wordt.”

Het staatshoofd gaf verder aan dat echte democratie alleen in stand gehouden kan worden door te luisteren naar de verschillende inzichten die leven in de samenleving. “Ik als president ben daar continu mee bezig. In mijn beleid sta ik te allen tijde voor dat ik president ben voor alle Surinamers en dat mijn handelen uitsluitend zal moeten worden geleid door primair hetgeen dat het belang van Suriname dient.”

“U als OKB heeft binnen dat bestel van democratie en rechtstaat een primaire en voorname rol binnen het proces van algemene-, vrije-, en geheime verkiezingen. Dat de stem van de burger in het electoraal zal blijven worden gehoord, maar ook dat het electoraal proces met voldoende waarborgen is omkleed.” De president drukte de leden op het hart om gedurende de hele zittingstermijn actief te blijven. “Evalueren, beleid ontwikkelen, inzichten vernemen, in gesprek blijven met de verschillende actoren en continu verbeteringen aanbrengen in het electoraal proces. Daarmee met u een van de bouwstenen van goed bestuur”, aldus het staatshoofd.