Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Nieuwbakken minister van SoZaVo zal achterstanden sociaal programma inlopen

De nieuwbakken minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), Ines Pané, heeft haar eerste werkbespreking gehad met president Chandrikapersad Santokhi. Dit gebeurde op dinsdag 12 december 2023 in de conference room van het Kabinet van de President, in aanwezigheid van deskundigen van de Stuurgroep “Integraal Sociaal Programma” onder leiding van Mark Rommy. Van de president krijgt minister Pané de taak om een inventarisatie te maken van het sociaal vangnet en de projecten die binnen het sociaal programma worden uitgevoerd. De bedoeling is om de achterstanden, ontstaan bij de uitbetaling van sociale uitkeringen en uitvoering van sociale projecten, in de komende maand versneld in te lopen, om in februari bij de volgende review van het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) een betere score te behalen.

De president wil de barrières die een sta-in-de-weg zijn voor een efficiënte uitvoering van het sociaal programma opruimen. Het staatshoofd is van mening dat er voldoende financiële middelen zijn om de kwetsbare groepen te beschermen, alleen moet ervoor gezorgd worden dat het programma, dat deze groepen moet opvangen, effectief wordt uitgevoerd. De minister heeft de opdracht alle pijnpunten in kaart te brengen en samen met de stuurgroep een matrix te volgen en de knelpunten weg te werken. Hij rekent op de deskundigheid van de minister en haar team voor een doelmatige aanpak van het sociaal programma en de projecten daaraan gekoppeld. Aanstaande donderdag heeft de minister al een vervolgafspraak met de stuurgroep, waarbij een presentatie verzorgd zal worden over de lopende projecten.

Minister Pané verzekert dat zij haar schouders onder het werk zal zetten voor een betere uitvoering van de lopende projecten op het ministerie. Voor wat betreft de achterstanden in de uitbetaling van de sociale uitkeringen, zal zij zich sterk maken dat deze doelgroepen krijgt wat hen toekomt. Zo gauw de inventarisatie is gemaakt van de achterstanden zal zij een eerste rapportage doen toekomen aan de president. “Ik sta er open voor om met de directie en stuurgroep een hele goede samenwerking te hebben. We zullen allemaal de schouders onder het werk zetten, zodat we het werk naar behoren kunnen uitvoeren”, gaf de minister aan.