Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness ziet levenslicht

August 4, 2022

Het agrarisch beleid van de regering is erop gericht om onder meer voedselzekerheid en voedselveiligheid te bieden. Daarnaast is het de bedoeling te zorgen voor inkomstenvorming en een bijdrage te leveren aan de nationale productie. Om de agrarische sector tegemoet te komen met kredietfaciliteiten heeft de regering bij wet het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness (NOFA) geïnitieerd. De launch van dit kredietfonds heeft op donderdag 4 augustus 2022 plaatsgevonden bij de Trustbank Amanah, die de financiële middelen beheert. De instelling van NOFA komt bijkans vijf maanden nadat de ontwerpwet hiertoe op vrijdag 11 maart 2022 in De Nationale Assemblee (DNA) werd goedgekeurd.

De launch van het fonds ging gepaard met de ondertekening van de beheersovereenkomst tussen Maureen Badjoeri als CEO van Trustbank Amanah (TBA) en Radj Kirpal als voorzitter van het NOFA-bestuur. President Chandrikapersad Santokhi was samen met minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) getuige van dit moment. Het staatshoofd stond in zijn toespraak voornamelijk stil bij productieontwikkeling en -verhoging. Hij wees erop dat de klimaatverandering een enorme impact heeft op de agrarische sector en dat de effecten van de covidpandemie daar een schepje bovenop hebben gedaan. Daarnaast wordt voedsel door de oorlog in Oekraïne onbetaalbaar. Suriname beschikt over vruchtbare gronden en moet de kansen om de agrarische ontwikkeling op gang te brengen met beide handen aangrijpen.

Met de instelling van het NOFA wil de regering de agrariërs ook gebruik laten maken van die kansen door hun kredieten aan te bieden om hun productie te starten dan wel te verhogen. Het staatshoofd merkt op dat in Suriname alles geteeld kan worden, maar dat de ondersteuning daartoe belangrijk is. De regering wil daarom op microniveau die mogelijkheden creëren voor agrariërs c.q. ondernemers. Volgens de president hebben startende ondernemers een duw in de rug nodig. Hij noemde in dit kader de overige stappen die de regering heeft ondernomen om de productiesector tegemoet te komen. Zo heeft dit jaar de herstart van het Fonds Technische Bijstand Particulieren (FTBP) plaatsgevonden, welk fonds is ondergebracht bij de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB).

Het staatshoofd vroeg dat de toegang tot fondsen goed gecoördineerd en laagdrempelig wordt gehouden. De fondsen moeten bereikbaar, toegankelijk en beschikbaar zijn voor de samenleving en er mag geen bureaucratie zijn. Daarnaast zullen transparantie en efficiëntie van belang moeten zijn. President Santokhi acht het ook nodig dat landbouwonderwijs wederom wordt geïntroduceerd. Met het NOFA worden er volgens hem een impuls en nieuwe kansen aan de agrarische sector gegeven. Zich richtend tot de leiding van de Trustbank Amanah zei het staatshoofd: “Laten wij de samenleving een nieuwe dienst bewijzen dat wij de kansen creëren en dat zij het met beide handen aangrijpen om ontwikkeling te brengen.”

De Trustbank Amanah is geselecteerd als beheerder van het fonds na een inschrijving die conform de wet is gehouden en waaraan alle banken die onder toezicht van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) vallen, hebben deelgenomen. CEO Badjoerie zegt dat TBA de uitdaging vol gedrevenheid tegemoet gaat. De financiële instelling heeft speciaal voor het NOFA haar online boarding platform, dat dit jaar werd gelanceerd, verruimd. Het voornaamste doel dat met het fonds beoogd wordt is volgens NOFA-bestuursvoorzitter Kirpal de agrariërs die ondersteuning te geven waardoor zij zelfstandig kunnen voortgaan. Daarnaast richt NOFA zich op het bevorderen en verhogen van de productie. Minister Sewdien gaf aan dat de eerste tranche van het startkapitaal van 100 miljoen SRD reeds op rekening van de TBA is overgemaakt, de tweede tranche volgt binnenkort. Het kredietbedrag is vastgesteld om maximaal 1 miljoen SRD met een maximale looptijd van tien jaar.