Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

NAMLAC en PIU rapporteren status actiepunten aan staatshoofd

De regering heeft zich gecommitteerd om alles eraan te doen zodat Suriname kan voldoen aan de internationale standaarden van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) en andere internationale organisaties. De Anti -Money Laundering Steering Council is het beleidsorgaan van de staat om beleid vast te stellen op het vraagstuk van de ordening van het land op de gebieden van de bestrijding van money laundering, terrorismefinanciering en de financiering van proliferatie. President Chandrikapersad Santokhi, die ook voorzitter is van de Steering Council heeft op donderdag 27 juli een deliberatie gehad met de leden van het orgaan. De Nationale Anti Money Laundering Commissie (NAMLAC), de Project Implementation Unit (PIU) zijn ook deelgenoot geweest van het reguliere maandelijks overleg.

Suriname heeft in november 2022 een grote stap voorwaarts gezet door de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF) aan te nemen. Het is een nationale inspanning om onder andere het Surinaamse financiële systeem transparant te houden en robuust te maken, zodat illegale pogingen om hierin te interveniëren uitgesloten kan worden. Coördinator Roy Baidjnath Panday, van de Project Implementation Unit (PIU) zei eerder in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname dat met het aannemen van de wet en het inwerking treden ervan een aantal tekortkomingen inmiddels zijn aangepakt.

De Steering Council en partners werken nu om een aantal wetgevingsproducten door het parlement goedgekeurd te krijgen. Dit is van eminent belang om een belangrijk deel van de hiaten die zijn geadresseerd in het Mutual Evaluation Report (MER) van Suriname uitgegeven door CFATF in januari 2023 te kunnen afsluiten. Aan president Santokhi is er gerapporteerd wat de huidige stand van zaken is en welke actiepunten er ondernomen zullen moeten worden in de maand augustus. Suriname doet er alles aan om invulling te geven aan actiepunten c.q. aanbevelingen om te voorkomen door de overkoepelende Financial Action Task Force (FATF) geblacklist te worden.