Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

NAMLAC en PIU geven update over beoordelingsprocedure CFATF

Suriname maakt kans op een betere beoordeling door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), tenzij er middels wetgeving en cijfermatige data aangetoond kan worden dat het land in staat is om witwaspraktijken, terrorismefinanciering en de financiering van proliferatie te kunnen bestrijden. De Nationale Anti Money Laundering Commissie (NAMLAC) heeft CFATF verzocht om 5 van de 40 aanbevelingen die in het Mutual Evaluation Report (MER) zijn opgenomen, opnieuw te beoordelen. Vier daarvan zijn positief beoordeeld, terwijl een nog wordt bediscussieerd. Hierdoor kan Suriname in november 2023 bij het volgende evaluatiemoment een verbeterde rating krijgen. Dit kwam onder meer op vrijdag 25 augustus 2023 op het Kabinet naar voren, tijdens de reguliere rapportage van de NAMLAC en Project Implementation Unit (PIU) aan de Anti-Money Laundering Steering Council onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi.

Maandelijks doen NAMLAC en PIU rapportage van de vorderingen die geboekt worden in het proces rond de beoordeling door het CFATF. Om te voldoen aan de internationale standaarden, zal Suriname de ontbrekende wetgevingsproducten gereed moeten maken en voldoende data moeten aanleveren teneinde te laten zien dat de instituten, belast met rechtshandhaving en toezicht, goed werk verzetten. Ook zal Suriname gekwalificeerd moeten zijn en over alle randvoorwaarden beschikken om witwaspraktijken, terrorismefinanciering en de financiering van proliferatie effectief aan te pakken. Suriname zal zijn standpunt bij het komende evaluatiemoment in november aanstaande moeten verdedigen om een verbeterde status te krijgen. Intussen zijn 14 van 40 aanbevelingen reeds positief beoordeeld.

AML-PIU-voorzitter, Roy Baidjnath-Panday, geeft aan dat Suriname langzaamaan uit het dal kruipt. “Wat maakt dat wij een betere comfort level zullen krijgen, is wanneer we meer wetgeving tot stand hebben gebracht, zoals onze gaming wetgeving en de verdere structurering van onze financiële en goudsector. Hierdoor zal een betere beoordeling komen en zal dit maken dat de status van het land beter wordt”, stelt de PIU-voorzitter. Hij merkt op dat de maatregelen als een pakket gezien moeten worden, waardoor Suriname kan laten zien dat de wet- en regelgeving op orde worden gebracht. Dit zal bijdragen om meer goede ratings te behalen en een robuust Anti Money Laundering systeem te bereiken, zegt Baidjnath-Panday.

De NAMLAC en PIU hebben in het reguliere overleg de Steering Council verder voorgesteld om de nodige maatregelen te treffen die kunnen bijdragen aan de totstandkoming van de ontbrekende wetgeving, die nu reeds bij De Nationale Assemblée (DNA) ligt, met name wet- en regelgeving rond de gaming sector en wetgeving die reeds in concept is aangeboden door de Centrale Bank van Suriname, waarvan twee reeds bij DNA zijn en op de agenda geplaatst moeten worden. Ook is er vanuit het ministerie van Economische Zaken een initiatiefwet ter regulering van rechtspersonen inclusief stichtingen, non-profit organizations voorgesteld.

De Steering Council is eveneens geïnformeerd over de status van het proces dat uiteindelijk moet resulteren in een Nationale Risico Analyse rapport, dat uiterlijk juni 2024 gefinaliseerd moet worden en waarvan de regering experts van Kroll heeft aangetrokken met wie afspraken zijn gemaakt hoe de volgende fasen worden afgewikkeld. De NAMLAC, PIU en Steering Council zijn het er tenslotte mee eens dat de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, namens Suriname participeert aan de Council of Ministers of CFATF, die in oktober aanstaande gehouden zal worden om vanuit het Surinaams beleid, kennis te geven van de initiatieven die worden ondernomen om hiaten in het landenrapport van Suriname, de MER, dat in januari 2023 is uitgegeven door CFATF, te dichten.