Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Buitenlandse zaken, Internationaal Business en Internationale samenwerking

Consulaire Zaken

Het onderdirectoraat Consulaire Zaken en Personenverkeer is belast met:

Het verlenen van effectieve en efficiënte consulaire bijstand aan Surinaamse onderdanen en bedrijven in het buitenland, de bevordering van de bijdrage van de diaspora aan de nationale ontwikkeling en de verdere regulering van het personenverkeer in het kader van toerisme-respectievelijke nationale ontwikkeling.

Het Onderdirectoraat Consulaire Zaken is ook belast met de coördinatie van de consulaire activiteiten en omvat conform de Consulaire wet van 16 januari 1992 onder meer de volgende taken:
• Het naleven van internationale regels, voorschriften, bepalingen m.b.t. consulaire    aangelegenheden (w.o. consulaire wet, consulaire handleiding (verdrag van Wenen en de wet op kanselarijrechten);
• Het zorgdragen voor aangelegenheden betreffende rechten, plichten en persoonlijke belangen van Surinamers in het buitenland.
• Het behandelen van aanvragen om toelating in Suriname van onderdanen van landen waarmee geen vrij personenverkeer bestaat, van staatlozen, vluchtelingen en asielzoekers.