Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Bureau Eenheid

De secretaris volkscontacten is belast met:

  • de tijdige voorbereiding en uitvoering van het landelijk veldprogramma van de president;
  • het namens de president, op nationaal niveau, onderhouden van de communicatie met de gekozen DR- en RR-leden en met maatschappelijke en politieke veldstructuren;
  • de inventarisatie en met het waar nodig en mogelijk, verlenen van de eerste hulpverleningsactiviteiten bij in het veld gebleken sociale noodsituaties, waarna ook verwijzing naar c.q. inschakeling van daartoe geëigende instanties tot zijn taken behoort.

Bureau Eenheid
De secretaris volkscontacten wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door het onder hem ressorterende Bureau Volkscontacten. Dit Bureau is belast met de sociale hulpverlening aan personen/gezinnen, die mondeling dan wel schriftelijk hun problemen aan de president voorleggen. Hierbij worden door dit Bureau de cliënten voor (verdere) hulpverlening verwezen naar daartoe geëigende instanties, waarbij bemiddeling en begeleiding vanuit het bureau worden verleend.


Contact
Wilt u in contact treden met de secretaris volkscontacten of het Bureau Eenheid, dan kunt u contact maken met het secretariaat van het Kabinet van de President o