Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

Ministerie SoZaVo en Bond huize Ashiana voeren onderhoud

Naar aanleiding van het beraad van het personeel te huize Ashiana vondt er op vrijdag 31 maart j.l een onderhoudt plaats tussen het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) onder leiding van minister Uraiqit Ramsaran en de Algemene bond Ashiana Personeel (A.B.A.S) . Verder bevonden onder de aanwezigen directieleden van SoZa, directeur huize Ashiana en het bestuur van de stichting Beheer en Explotaitie bejaardentecentra huize Ashiana en staf van het ministerie.

Tijdens het onderhoud met de Bond van Huize Ashiana werd er een stand van zaken gegeven en een tijdslijn met oplossingen door minister Ramsaran , op basis van de verschillende punten waarvoor het personeel in beraad is. De SoZaVo bewindsman benadrukte dat wij ter alle tijden humanitair moeten blijven ,het gaat in deze om een kwetsbare groep n.l onze senioren burgers. “ Het is een groep welke afhankelijk is van het personeel “. Aan de bond werd medewerking gevraagd dat de zorg over het weekend binnen het tehuis gegarandeerd moet blijven.

Verder was er ook meteen vanuit het ministerie van SoZaVo assistentie gevraagd aan het nationaal leger. De verschillende padvinders en vrijwilligers hebben ook hun medewerking en bijdrage verleend de afgelopen dagen. Een duidelijk voorbeeld van community participatie welke toegejuicht word.

Vanuit de leiding van het ministerie van SoZaVo is er gevraagd aan de bond van huize Ashiana om de acties op te heffen.