Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Minister Ramdin pleit voor duurzame vooruitgang in Grotere Caribisch gebied

Het is belangrijk om samen te werken binnen het Grotere Caribisch gebied om duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken. Dit zei minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) in zijn welkomstwoord tijdens de 8e Internationale Samenwerkingsconferentie, die deel uitmaakt van de lopende ACS-conferentie. Het thema voor de 8e Internationale Samenwerkingsconferentie was ‘Het Grotere Caribisch Gebied vooruithelpen door middel van Duurzame Ontwikkelingstrajecten’.

De conferentie heeft tot doel verschillende trajecten te verkennen om economische groei, sociale vooruitgang en milieuduurzaamheid in de regio te bevorderen. Minister Ramdin stond stil bij het belang van het bevorderen van niet-politieke samenwerkingsmechanismen, het promoten van diplomatieke oplossingen voor uitdagingen en het verbeteren van de connectiviteit tussen landen in de regio. Hij onderstreepte ook het belang van de Associatie van Caribische Staten als een belangrijke instelling voor intergouvernementele samenwerking en haar toewijding aan duurzame ontwikkeling. De ACS is geen politieke organisatie of integratiebeweging. Het houdt zich bezig met functionele samenwerking. Er worden geen uitspraken gedaan over politieke ontwikkelingen in de regio en wereld.

De bewindsman pleitte voor een toename van contacten tussen mensen, culturele uitwisseling en samenwerking met de particuliere sector om het potentieel van de regio te benutten en gedeelde uitdagingen aan te pakken, zoals voedselzekerheid, energiezekerheid en goede gezondheidszorg. Tijdens zijn toespraak bracht de minister ook de situatie in het Midden-Oosten tussen Palestina en Israël ter sprake, waarbij hij benadrukte dat onschuldige mensen niet het slachtoffer mogen worden van wereldgebeurtenissen. “Ik ben er trots op dat er geen open conflicten zijn in het westelijk halfrond.”

“Het feit dat wij weinig van elkaar weten, moet gaan veranderen en wij moeten meer reizen naar anderen staten”, merkte de regeringsfunctionaris op. Hij benadrukte de noodzaak van samenwerking met de private sector om contacten te leggen en wees op het belang van meer aandacht voor toerisme als een manier om politieke dialoog te bevorderen. Hij deed een oproep aan regionale leiders en internationale partners om samen te werken om gemeenschappelijke uitdagingen te identificeren en aan te pakken. De conferentie bood een platform voor dialoog, uitwisseling van ideeën en strategische planning om het Grotere Caribisch gebied te leiden naar een duurzame en welvarende toekomst.