Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Minister Ramdin: Onnodig meer dimensies toegevoegd aan kwestie New Surfin NV

‘’Voorzitter, de kwestie NV New Surfin heeft veel meer losgemaakt in de Surinaamse samenleving dan normaliter het geval zou zijn. De ruis, zoals velen het benaamd hebben, welke is ontstaan na de bekendmaking van documenten omtrent een NV, moet goed begrepen worden. Want er zijn meer dimensies aan toegevoegd dan alleen de zaak alleen. Etniciteit, rassentimenten, vermeende verdeeldheid en intransparantie. Ik betreur ten sterkste dat deze zaken naar boven zijn komen borrelen en dat individuen, die menen Surinamers te zijn, deze vervelende Surfin issue als een “cover” gebruiken om hun echte motieven ten toon te stellen. Zo gaan we het land niet vooruit brengen. ‘’

Dit zei minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking in De Nationale Assemblee tijdens de vergadering over de kwestie New Surfin NV. De bewindsman gaf een verklaring naar aanleiding van de veelbesproken kwestie. De bewindsman zei blij te zijn met de maatschappelijke betrokkenheid en discussie. De minister is de mening toegedaan, dat het bij sommigen niet gaat of de juiste procedures wel of niet zijn gevolgd maar om beleidsmakers te bekladden. ‘’ Vreemd genoeg is deze discussie niet op gang gekomen toen in de afgelopen tien jaar verschillende N.V’s zijn opgericht, waarvan velen nu onderdeel zijn van gerechtelijk onderzoek’’, merkte de minister op.

Hij hield het college voor dat hij en collega Armand Achaibersing van Financien en Planning een schone lei en reputatie hebben ongeacht de beschuldigingen die door sommigen worden geuit. Minister Ramdin verder:‘’ Ik weet dat wij moedwillig niemand individueel, collectief danwel de staat hebben benadeeld. Bij ons gaat het niet om de financiële beloning voor het werk dat we doen, het gaat om de satisfactie van het verkrijgen van een nuttig resultaat dat voor Suriname, onze landgenoten nu en in de toekomst een garantie zal zijn voor duurzame ontwikkeling.
We zien dat enkele weken al pogingen worden ondernomen om de nieuwe regering te destabiliseren en tweedracht en verdeeldheid te zaaien in coalitie gelederen’’. Minister Ramdin benadrukt dat de pogingen van de regering te maken hebben met het op gang brengen van duurzame ontwikkeling voor Suriname. Hij is het eens, dat de wijze waarop de NV is opgericht op een betere wijze kon geschieden. De correcties vinden nu plaats.