Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Buitenlandse zaken, Internationaal Business en Internationale samenwerking

Minister Ramdin feliciteert VES met 50-jarig bestaan

Minister Ramdin heeft op maandag 17 oktober 2022 in aanwezigheid van president Chandrikapersad Santokhi, de voorzitter van De Nationale Assemblee, Marinus Bee en collega-ministers, een felicitatieboodschap gericht aan de voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), Steven Debipersad en de leden van de VES. Dit in verband met het vijftigjarig bestaan van de vereniging.

De minister gaf in zijn boodschap aan dat de VES als organisatie zolang stand heeft gehouden en langer bestaat dan de Staat Suriname. “De VES is bekend met welke economische situatie de regering Santokhi-Brunswijk het roer heeft overgenomen en wat de gang naar het International Monetair Fonds (IMF) voor financiële hulp noodzakelijk maakte”, zei de minister. De bewindsman gaf verder aan dat de voorwaarden waaronder het IMF bereid was in te komen bijzonder hard, maar zeer noodzakelijk waren om de financiële huishouding van de overheid weer tot beheersbare proporties te brengen.

Ook gaf de minister mee dat als gevolg van de Covid-19-pandemie en de economische crisis het doorvoeren van diverse maatregelen stagnaties heeft opgelopen waaronder het saneren van het ambtenarenapparaat. “Het beleid van de regering is nooit gericht om mensen brodeloos te maken’, benadrukte de minister. Voorts legde de minister uit dat de regering van Suriname bij de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), IMF en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), gepleit heeft om bij de rijke mogendheden te bekijken om te helpen met de economie en te helpen met het herstructureren van de schulden. Met de IDB werden mogelijkheden besproken om projecten versneld uit te voeren en ten behoeve daarvan ook technische assistentie ter beschikking te stellen. Ook is er aandacht gevraagd voor ondersteuning van de private sector waarbij projecten eventueel via IDB Invest kunnen worden gefinancierd en uitgevoerd.

Minister Ramdin benadrukte dat het zeer belangrijk is dat alle maatschappelijke groeperingen en de private sector samen gaan werken met de overheid om uit de benarde economische situatie te komen. “Daarbij is een kritische maar bovenal constructieve houding belangrijk”, besloot de minister.