Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Minister Amoksi blij met operatie zero tolerance in Nickerie

Minister Amoksi van Justitie en Politie heeft tijdens een dienstbezoek aan het district Nickerie een persconferentie belegd om de Nickeriaanse pers op de hoogte te brengen van verschillende zaken. Het doel was om de recente regeringsraad vergadering (RRV) en onderwerpen betreffende de criminaliteitsontwikkeling in het district te bespreken.  Bij deze persconferentie op donderdag 25 april 2024, waren ook de dc van Nickerie, Senrita Gobardhan en directeur Sharma Lakhisaran van het ministerie van Justitie en Politie aanwezig.

Minister Amoksi vertelde de verzamelde Nickeriaanse pers dat er, behalve met dc Gobardhan ook goede gesprekken zijn gevoerd met  Jacott die onlangs benoemd is tot landelijke coördinator reserve politie en met Van Kooten, regiocommandant van de politie.  De bewindsman  heeft over een breed scala van onderwerpen gesproken, die allemaal bedoeld zijn om een boost te geven aan het veiligheidsgevoel van de Nickeriaanse burger. Zo noemde de minister de mogelijkheid tot het opzetten van een opleiding tot reservepolitie, de behoefte aan buurtmanagers, het versterken van de bikersunit, de vestiging van een dependance van de afdeling Vreemdelingenzaken en de rehabilitatie en nieuwbouw van dienstwoningen. Verder heeft de minister zich georiënteerd op de backtrack route om te kijken welke  faciliteiten daar geïntroduceerd kunnen worden om tot een effectiever optreden van politie en militaire manschappen te komen.

Een ander punt betrof het tekort aan goed functionerende dienstvoertuigen en het probleem van de afdeling marine politie. Die afdeling beschikt over maar één vaartuig, dat bovendien niet zeewaardig is. Minister Amoksi ging wat dieper in op eventuele toekomstige tolheffing bij de Henarbrug. “Het zal waarschijnlijk een hot issue worden om te bespreken, maar we kunnen niet gratis blijven rijden over onze bruggen”, sprak de bewindsman. “In veel landen moet men tol betalen bij bruggen, maar we zien dat dit nog niet gebeurt in Suriname.” De minister benadrukte dat tolheffing belangrijk is om onderhoud aan bruggen te kunnen blijven doen.  Ook controlepost Burnside in het district Coronie is een aandachtspunt van de minister. De post wordt verplaatst naar Coppenamepunt en het ministerie van Volksgezondheid zal helpen met huisvesting.

Over zijn gesprek met de regiocommandant van Nickerie zei de minister onder meer: “Blij om te vernemen dat de operatie zero tolerance ook hier in Nickerie wordt uitgevoerd, en dat de resultaten dagelijks naar de korpsleiding in Paramaribo worden gecommuniceerd.”

Met een bezoek aan de Penitentiaire Inrichting Hazard op 27 april besloot de minister zijn bezoek aan Nickerie.