Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Kolonel Werner Kioe A Sen officieel bevelhebber Nationaal Leger

Na zes maanden in de functie waargenomen te hebben, mag kolonel Werner Kioe A Sen zich officieel bevelhebber van het Nationaal Leger noemen. De functionaris is op donderdag 27 oktober 2022 geïnstalleerd als nieuwe legeraanvoerder. Dit moment vond plaats op de appélplaats van de Memre Buku Kazerne in aanwezigheid van president Chandrikapersad Santokhi, defensieminister Krishnakoemarie Mathoera, parlementsvoorzitter Marinus Bee, overige legerfunctionarissen, leden van het Corps Diplomatique en andere hoogwaardigheidsbekleders.

President Santokhi sprak over een functie, die niet voor eenieder is weggelegd. Bevelvoering over het Nationaal Leger brengt volgens het staatshoofd bijzondere verantwoordelijkheden met zich mee. “Volgens de bestaande wetgeving moet de bevelhebber erop toezien, dat de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Suriname evenals de ondersteuning aan het bevoegd gezag te allen tijde gewaarborgd zijn”, merkte het staatshoofd op.

Kolonel Kioe A Sen, die sedert 1 april 2022 belast was met de waarneming in de bevelvoering over het Nationaal Leger, wacht zware verantwoordelijkheden, die gepaard gaan met kennis, gedrevenheid, slagvaardigheid, toewijding en hard werken. De president benadrukte dat het een functie is, waarbij de samenleving moet kunnen rekenen op bijstand van deze functionaris. De bevelhebber is ten dienste van de samenleving, die hij moet beschermen. Bevelhebber Kioe A Sen werd door het staatshoofd geattendeerd op de uitdagende tijden, waarbij het van belang is om het personeel gemotiveerd te houden. Ook vroeg hij de ondersteuning van de nieuwe legeraanvoerder bij de transformatie welke het Nationaal Leger momenteel ondergaat.

Bevelhebber Kioe A Sen omschrijft dit moment als heel belangrijk. Hij beseft dat er een heel zware verantwoordelijkheid op zijn schouders rust, vooral vanwege de uitdagingen waarvoor het Nationaal Leger staat. “Het zal voor mij een heel zware job zijn om samen met de leiding het leger naar een hoger niveau te tillen”, aldus de bevelhebber. Vanuit het beleidsplan van Defensie zal ernaar gewerkt worden om het leger te transformeren naar een organisatie die alle soorten van ontwikkelingen kan bijbenen. Volgens de legeraanvoerder is in dit geval investeren in personeel en leiderschap onontbeerlijk.