Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Buitenlandse zaken, Internationaal Business en Internationale samenwerking

Kennis overheidsfunctionarissen inzake migratiebeheer aangescherpt

April 20, 2023

Suriname heeft in samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) van dinsdag 18 april tot en met donderdag 20 april 2023 de training ‘Essentials of Migration Management’ georganiseerd. Het doel van de training is het benadrukken van de interactie tussen verschillende thematische gebieden in het kader van migratie met een overheidsbrede aanpak alsook de samenwerking op nationaal, regionaal en mondiaal niveau. Op donderdag 20 april heeft de afsluiting plaatsgevonden middels de overhandiging van certificaten aan de participanten. Vorig jaar is de eerste groep overheidsfunctionarissen van de Interministeriële Coördinatie Werkgroep voor migratie getraind.

Astrid Pavion, National Project Coördinator IOM Suriname, heeft in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) aangegeven dat de training als meerwaarde heeft dat overheidsmedewerkers meer inzicht krijgen over migratiebeheer. De participanten hebben onder meer de vaardigheden aangereikt gekregen om vriendelijker om te gaan met migranten, maar meer nog om het migratiebeheer diepgaand te begrijpen en conform de verkregen kennis hun taken beter uit te voeren. “Zo is er diepgaand gesproken over kwetsbaarheden van migranten. Het is belangrijk om de nodige kennis te hebben hoe je moet omgaan met verscheidene soorten migranten”, aldus Pavion.

De IOM is uitgegroeid tot de belangrijkste internationale organisatie ter wereld op het gebied van migratie. Sinds 19 september 2016 heeft IOM zich als aanverwant bureau verbonden aan de Verenigde Naties (VN) met wereldwijd een leidende taak op het gebied van migratie. Pavion merkt op dat Suriname en de IOM een positieve samenwerking hebben die tot uiting komt in een vruchtbare relatie tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en de intergouvernementele organisatie. “Nu, met het uitbreiden met onze activiteiten in Suriname zijn we ook bezig met andere departementen. Zo hebben we nu nauwe banden met de ministeries van Binnenlandse Zaken, Defensie en Justitie en Politie”, nuanceert de IOM-functionaris.

Een van de belangrijkste uitgangspunten van de IOM is dat humane en ordelijke migratie zowel migranten als de gehele samenleving ten goede komt. Pavion geeft aan dat er in dat kader ook een gesprek is geweest met de leiding van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR). Het geven van humanitaire hulp aan migranten, die in nood verkeren, is een belangrijke pijler van de internationale organisatie.