Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Integrale aanpak rattenplaag Nickerie noodzakelijk

President Chandrikapersad Santokhi is voorstander van een integrale aanpak van de situatie rondom de rattenplaag die Nickerie sinds 2022 teistert. “Als de rattenplaag niet goed aangepakt wordt zal het zeker weten impact hebben op de samenleving. De risico’s voor gezondheid zijn niet te overzien, vandaar dat een integrale aanpak van deze situatie noodzakelijk is.” Dit heeft de president kenbaar gemaakt op 28 januari 2023 tijdens een presentatie over de rattenplaag. Deze presentatie heeft het staatshoofd bijgewoond tijdens zijn bezoek aan het rijstdistrict.

Het staatshoofd heeft aangegeven te begrijpen dat er paniek ontstond in de samenleving nadat het bekend werd dat er sprake was van een plaag, “maar het onverantwoord gebruik van pesticiden moet men achterwege laten.” Tijdens de presentatie heeft Tjaan Bharos, trekker van de commissie rijst rattenplaag Nickerie ook aangegeven dat er waarschijnlijk sprake is geweest van onjuist gebruik van pesticiden. Dit heeft ook gezorgd voor enkele dode dieren in december vorig jaar.

Tijdens de presentatie is gebleken dat er een toename is geweest in de rattenpopulatie, die mogelijkerwijs gezorgd heeft voor een productieverlies van ongeveer 15 procent in het afgelopen jaar. Verder is gebleken dat de rijstvelden in de oostelijke polders het meest getroffen zijn. Bharos wijst erop dat ondanks een mogelijke afname van de rattenpopulatie in januari 2023 er toch voorzichtig omgegaan moet worden met de ratten, omdat die altijd blijven bestaan. Ze kunnen wel minder worden in aantal.

President Santokhi is ingenomen met het onderzoek dat de commissie heeft gedaan. Ook in de voorstellen en aanbevelingen om de situatie te beheersen kan het staatshoofd zich terugvinden. Hij stelt dat de commissie een permanente structuur krijgt om samen met stakeholders de rattenplaag onder beheersbare proporties te brengen.