Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Ingebruikname scholengemeenschap Moengotapu een feit

Een heuglijk moment voor het district Marowijne. Acht maanden na de eerstesteenlegging heeft op dinsdag 26 oktober 2021 de officiële opening van de scholengemeenschap op Moengotapu plaatsgevonden. De regering heeft zich hiermee gehouden aan het streven om het nieuwe middelbaar onderwijscomplex bij de start van het nieuwe schooljaar in gebruik te nemen. President Chandrikapersad Santokhi bleef vooral stilstaan bij de investering in het onderwijs en de ontwikkeling die opgang wordt gebracht voor het district Marowijne en Suriname.

Volgens het staatshoofd zal deze dag eraan moeten bijdragen dat het vertrouwen in de politiek terugkomt. Hij zegt dat de bouw van een middelbare school in Marowijne altijd als een politieke stunt werd gebruikt. Veel mensen hebben daardoor hoop gekregen. Echter kwam de school er nooit, waardoor er wantrouwen ontstond in politiek. Doordat de school zoals beloofd in oktober is geopend, moet het vertrouwen terugkomen. “Vertrouwen in politiek is doe wat je zegt en doe wat je doet,” aldus president Santokhi.

Volgens hem wordt de school geopend in het proces van de uitvoering van het herstelprogramma, welke gepaard gaat met zware bezuinigingen én betrokkenheid van de particuliere sector. Het doel is echter dat er kansen worden gecreëerd voor onze kinderen en kindskinderen. President Santokhi: “De regering werkt voor de volgende generatie en de toekomst door te investering in onderwijs. Door te investeren zorgen we dat er duurzame ontwikkeling van de grond komt.” Het staatshoofd voegt eraan toe dat de verschillende middelbare scholen ervoor gaan zorgen dat niet alleen het district Marowijne ontwikkeld gaat worden, maar ook de rest van het land.

Het staatshoofd plaatst de bouw van de school tegen de achtergrond van de aanstaande ontwikkelingen in de olie- en gasindustrie. De school zal local content opgang moeten brengen, talent moeten ontwikkelen en deskundigen opleiden. Hij liet weten dat er ook een voetbalschool komt. Daarvoor zal er geïnvesteerd worden op het complex. “We moeten kansen creëren voor zij die zich willen ontwikkelen door formeel onderwijs en ook voor zij die zich willen ontwikkelen via talentonderwijs.” De president denkt hierbij aan onder meer sport en kunst. Hij meent dat het effect van school op Moengotapu zich veel verder zal reiken dan Marowijne. Volgens hem zullen wij onze kinderen moeten opleiden, trainen en ontwikkelen zodat zij de ontwikkeling van het land op eigen kracht ter hand kunnen nemen.

De regering zal ervoor zorgen dat in elk district ontwikkeling en productie op gang komt. Het staatshoofd zegt dat nu reeds, zonder ondersteuning van de internationale financiële instituten, maar door besparingen, eigen inspanningen en steun van vrienden projecten worden ontwikkeld. Staatsolie krijgt een meevaller van ruim 90 miljoen US in de oliesector. Hiervan zal de Staat voor eind van dit jaar 70 miljoen ontvangen. De helft van dit bedrag zal terugvloeien naar de samenleving, terwijl het andere deel aangewend zal worden voor de ontwikkeling van projecten in alle districten.