Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Buitenlandse zaken, Internationaal Business en Internationale samenwerking

Human Rights Day herdacht met bezoek van VS gedelegeerde aan minister Ramdin

In het kader van de Internationale Mensenrechten dag op 10 december heeft de plaatsvervangend Assistent Secretaris van het Bureau van Conflict en Stabilisatieoperaties van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Matthew D. Steinhelfer op zaterdag 10 december 2022 een beleefdheidsbezoek gebracht aan minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking.

Het thema van de Mensenrechten dag 2022 was “Waardigheid, Vrijheid en Gerechtigheid voor Allen”. Deze dag is door de Verenigde Naties in 1948 uitgeroepen als Internationale Mensenrechten dag. Wereldwijd worden activiteiten ontplooit om stil te staan bij de uitdagingen voor het waarborgen van mensenrechten.

Tijdens het onderhoud heeft minister Ramdin onder andere aangegeven dat de regering zich sterk blijft inzetten voor het waarborgen van de democratie en democratische principes, goed bestuur en mensenrechten. Ook werd het belang voor partnerschap met overige functionele groepen benadrukt, waaronder de media en het maatschappelijk middenveld. Vervolgens is er afgesproken vervolggesprekken te voeren met betrekking tot eventuele samenwerkingsgebieden en de vereiste assistentie vanuit de Verenigde Staten van Amerika aan Suriname.

Tot slot gaf de Surinaamse bewindsman aan dat voor Suriname met een rijke diversiteit, principes als gelijkheid, wederzijds respect en acceptatie van elkanders waarden en normen enorm belangrijk zijn.