Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Het Landelijk Woningbouw Programma

Sinds het aantreden van minister Riad Nurmohamed bij het ministerie van Openbare Werken is de opdracht gegeven om na te gaan wat er aanwezig was aan woningbouwinitiatieven. Er werd toen een keuze gemaakt over welke gebieden verkaveld zullen worden. Verder moest er transparantie zijn, wettelijke regels, technische voorwaarden tussen Grondbeleid en Bosbeheer en Openbare Werken, raamwerken en public-private partnerships moesten in orde zijn, zodat dit alles een dossier kan vormen. Nadat dit alles werd gedaan in samenwerking met Grondbeleid en Bosbeheer, kon men opzoek gaan naar middelen om te starten met het Landelijk Woningbouw Programma (LWBP) en de monitoring daarvan.

Vanuit de inventarisatielijst die toen werd gemaakt van alle verkavelingsprojecten kan er worden geconcludeerd dat bijna alle projecten verwaarloosd zijn geworden. De projecten staan in het bos, alles is onderwater, EBS en SWM zijn niet aanwezig bij de projecten. Dit zorgt voor kapitaalvernietiging, waarbij miljoenen dollars verloren zijn gegaan. Er kan tot nu toe geen lijst gevonden worden om na te gaan wie de kavels hebben gekregen. Bij de meeste projecten was er geen verkavelingsvergunning aanwezig van Openbare Werken, maar toch werden de werkzaamheden uitgevoerd. Er zijn geen dossiers aanwezig van de projecten met alle brieven, opdrachten en contracten. Aannemers zijn failliet gegaan, waarbij enkelen naar Openbare Werken zijn gekomen voor hulp. De vraag wordt gesteld als de comptabiliteitswet hier gebruikt is. Waar zijn de aanbestedingen, afwijkingsresoluties of overeenkomsten? Aan de hand van deze conclusies heeft de huidige regering duidelijke eisen gesteld om een succesvolle LWBP uit te voeren. Informatie over het Landelijk Woningbouw Programma (LWBP) staat op de website www.gov.sr

Simultaan aan het Landelijk Woningbouw Project (LWBP) werd ook een aanvang gemaakt met het Affordable Housing Program (AHP). Dit programma biedt gezinnen de mogelijkheid in aanmerking te komen voor betaalbare huizen. Op 25 augustus 2023 werd het startsein gegeven aan de Zwartbontstraat te Reeberg; op 1 september 2023 aan de Peprepinweg in het ressort Koewarasan; 19 december 2023 aan de Poerwodadiweg te Lelydorp en op 22 december 2023 bij Crepie te Charlesburg. Voor meer informatie en online registratie gelieve de volgende websites te bezoeken: https://socialservices.gov.sr/lwbp/ en WWW.AHP.SR

Bij dit project is 100% financiering mogelijk. Het perceel komt op naam van de aanvrager. Om in aanmerking te komen zou het maximaal bruto gezamenlijk inkomen SRD 35.000 moeten zijn met een tolerantie van 10% bij grensgevallen. De hypotheek mag maximaal SRD 1.6 miljoen bedragen, dit bedrag hangt af van het gezamenlijk inkomen. De hypotheek geldt voor de aanschaf van een perceel en een nieuwe woning, nieuwbouw, renovatie of uitbreiding. De grootte voor een nieuwbouw of uitbreiding ligt tussen 40 en 150 vierkante meter. Renovatie aan uw woning tot maximaal 275 vierkante meter.