Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Buitenlandse zaken, Internationaal Business en Internationale samenwerking

Herstructurering regio centraal bij 29ste CDCC-congres

Het herstructureren van de economieën van de landen binnen de Caricom zal bij de 29ste Caribbean Development and Cooperation Council (CDCC) centraal staan. “De bedoeling is dat wij ons als caribische regio gaan buigen over actuele vraagstukken. Een daarvan is de multidimensionale kwetsbaarheidsindex”, zegt onderdirecteur Elizabeth Bradley van Internationale Samenwerking. Het gaat erom dat landen uit de regio beperkt toegang hebben tot financiën, omdat zij worden beoordeeld op basis van hun Bruto Binnenlandsproduct. Dit gebeurt zonder bij de beoordeling voldoende rekening te houden met de kwetsbaarheden en uitdagingen van deze landen.

De functionaris van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) zegt dat verder ook zal worden gesproken over het schuldenvraagstuk binnen de Caricom. Daarnaast zal er gesproken worden over wat Suriname kan bieden aan de regio in het kader van voedselvoorziening en voedselzekerheid. Naast het beschikbaar stellen van land ten behoeve van landbouw en veeteelt, zal Suriname ook een beroep doen op de regio voor technische assistentie en investeerders.

Tijdens deze driedaagse sessie zullen de participanten zich verder buigen over de haalbaarheid van Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) op nationaal en regionaal niveau. Dit zal besproken worden tegen de achterliggende gedachte dat covid-19 voor enorme stagnatie heeft gezorgd. Deze editie wordt in Suriname gehouden van 12 oktober tot en met 14 oktober 2022, omdat het voorzitterschap op 14 oktober aan Suriname wordt overgedragen. De Caricom-lidlanden en geassocieerde leden zullen tijdens deze sessie vertegenwoordigd zijn.