Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Functie van bewaarder essentieel voor stelsel van registergoederen

De hypotheekbewaarder is een essentieel instituut en vervult essentiële taken en diensten die noodzakelijk zijn in een geordende democratische samenleving, alsook in de bescherming van eigendom van en zakelijke rechten op registergoederen. Zo richtte president Chandrikapersad Santokhi zich op dinsdag 5 januari 2021 tot Ganeshkoemar Kandhai bij diens benoeming tot bewaarder van de openbare registers en de percelenadministratie bij het Management Instituut voor Grondregistratie en Land Informatie Systeem (MI GLIS).

De benoeming van Kandhai vond tegelijkertijd plaats met de beëdiging van Glenda Heikerk tot directeur bij het instituut. Tegen Kandhai zei het staatshoofd dat hij net als de directeur tegenover het MI GLIS gehouden is tot een behoorlijke invulling van de aan hem opgedragen taak. Echter is hij dat ook tegenover de maatschappij verplicht. “De maatschappij heeft bijzonder vertrouwen in de bewaarder. De bewaarder geeft met zijn kerntaken invulling aan het grondwettelijk recht van bescherming van eigendommen van burgers van Suriname en investeerders in ons land. De bewaarder is daarmee een essentieel instituut en vervult essentiële taken en diensten die noodzakelijk zijn in een geordende democratische samenleving, de bescherming van eigendom van en zakelijke rechten op registergoederen”, aldus president Santokhi.

Hij zegt dat de functie en taken van de bewaarder daarom essentieel zijn voor het degelijk functioneren van ons stelsel van registergoederen. De bewaarder staat daarom centraal in dat systeem. Het staatshoofd, dat sprak van een grondwettelijke, burgerrechtelijke en beschermende taak, noemde deze drie als zware domeinen die rusten op de hypotheekbewaarder.

Hij gaf aan dat Kanhai geen onbekende is binnen departementale geledingen. Zijn behoorlijke werkervaring zal nodig zijn voor het uitoefenen van de verantwoordelijke functie van bewaarder. President Santokhi sprak als volgt verder: “De bewaarder is primair verantwoordelijk voor het realiseren van een van de belangrijkste doelen van het MI GLIS, namelijk de bevordering van de rechtszekerheid van registergoederen in het rechts- en economisch verkeer. Om dat doel te bereiken houdt het GLIS verschillende registers en gegevens bij die voor de rechtstoestand van de registergoederen van belang zijn, waarvan de meest bekende de openbare registers zijn. In dat verband kunnen worden genoemd: de percelenadministratie, de scheeps- en luchtvaartuigenregistratie. De bewaarder is tevens belast met het bewaren van deze registers in de ruimste zin des woords, waaronder het verrichten van overschrijvingen, inschrijvingen en doorhalingen.”