Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Buitenlandse zaken, Internationaal Business en Internationale samenwerking

Evaluatie Duurzame Ontwikkelingsdoelen ziet pluspunten en uitdagingen

Op maandag 10 juli 2023 heeft de opening van het High Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) plaatsgevonden op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York onder auspiciën van de Economische en Sociale Raad (ECOSOC). Dit politiek forum duurt van 10 tot en met 20 juli 2023. Elizabeth Bradley, waarnemend directeur Internationale Samenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, heeft deze vergadering bijgewoond. De opening werd gedaan door de President van de ECOSOC, Mw. Lachezara Stoeva, Permanent Vertegenwoordiger van Bulgarije bij de Verenigde Naties.

Deze sessie van de HLPF markeert het einde van de tweede vierjarige cyclus van de agenda van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG). Een van de belangrijke activiteiten van het HLPF is het presenteren van de Voluntary National Reviews (VNR) sinds 2016. De SDG Staatshoofden vergadering welke gepland staat voor september 2023 zal richting geven aan de nieuwe cyclus.

Vanaf de aanname van de 17 SDGs in 2015 hebben 188 landen hun VNRs gepresenteerd. Wereldwijd zijn er uitdagingen geconstateerd in het traject om de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling te verwezenlijken. Deze uitdagingen zijn, onder andere, dat er sprake is van te weinig institutionele afstemming van de SDGs op de nationale ontwikkelingsplannen; slechts 12% van de SDG-targets zijn op goede spoor en sommige targets zijn zelfs achteruitgegaan; verder is er meer betrokkenheid van relevante stakeholders nodig; er is nog te weinig data aanwezig waardoor vooruitgang moeilijk te meten is, en zo die er zijn worden ze niet of slecht geanalyseerd; de digitale kloof tussen personen met en zonder digitale hulpmiddelen wordt steeds groter; marginale groepen, groepen die steeds meer in armoede geraken, vrouwen, kinderen, inheemsen en tribale volkeren worden steeds vergeten.

De pluspunten bij het verwezenlijken van de 2030 agenda van de SDG zijn, onder andere, dat de overheid tijdens de COVID-19 pandemie de bevolking kon voorzien van medicatie, vaccinaties, opvang van COVID zieken en toch zo goed mogelijk de reguliere diensten ook kon aanbieden. Verder hebben landen enorm veel met elkaar samengewerkt en is er hulp geboden aan kwetsbare landen. Voorts zijn er partnerschappen ontstaan en de vele onderlinge verbanden tussen de doelen zijn belicht en toegepast.

Het HLPF werd ook voor het eerst toegesproken door een persoon met een beperking die echt als een baken moet dienen voor de grote vergeten en verwaarloosde groep personen met een beperking. De vergadering was het erover eens dat het belangrijk is dat dit forum moet dienen als een wake-up call voor de SDGs; dat de nationale planningsautoriteiten ruimte moeten maken voor de uitvoering van de SDGs; dat er voldoende aansprakelijkheid is; dat er SDGs stimuli pakketten zijn en dat de beschikbaarheid van data niet onderschat moet worden.