Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Efficiënte aanpak revolutionaliseert grondconversieproces in Suriname

Grond staat hoog in het vaandel van de regering. Het omzetten van grondhuur en erfpacht naar eigendom is per staatsbesluit vastgesteld, en de Grondconversie Unit is ingesteld om dit proces soepel te laten verlopen. Op woensdag 8 mei 2024 werden, zoals gebruikelijk, de grondconversieaanvragen behandeld en goedgekeurd tijdens de regeringsvergadering. Deze week zijn in totaal 306 aanvragen goedgekeurd, waarmee het proces van grondconversie gestaag vordert.

Het aantal uitgegeven conversiebeschikkingen bedraagt tot op heden 2275 met een totale waarde van SRD 45.260.732,25. Bovendien hebben maar liefst 3292 personen het secretariaat bezocht in verband met dit initiatief.

Wat dit succes nog opmerkelijker maakt, is het feit dat dit alles tot stand is gekomen zonder tussenkomst van ambtenaren, waarmee de regering aantoont haar belofte van efficiëntie en transparantie na is komen.

President Santokhi benadrukt de wens om meer zekerheid te bieden aan het volk. “Percelen die je al hebt in grondhuur, op jouw naam of op naam van een stichting, kan je nu in eigendom omzetten. Het bedrag van SRD 25 per vierkante meter wordt aan de staat betaald”, geeft het staatshoofd aan. Hij erkent dat de mogelijkheid voor deze omzetting reeds bestond, maar weinig animo kende vanwege de hoge conversietarieven en trage bureaucratie.

Het proces verloopt als volgt: na het uploaden van de aanvraag wordt deze, na goedkeuring, doorgestuurd naar het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. Vervolgens wordt wekelijks een raadsvoorstel naar de Regeringsraad gestuurd. Na goedkeuring worden de beschikkingen geprint en ondertekend door het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. Hierna worden zij doorgestuurd naar de Conversie Unit voor afgifte aan de cliënt. Dit alles duurt ongeveer één maand. Na ontvangst van de beschikking mag de cliënt naar de bank om de conversiewaarde te storten, waarna een bezoek aan de notaris nodig is om de akte te passeren.

Om dit proces voor de burgers zo vlot mogelijk te laten verlopen, heeft de regering verschillende maatregelen getroffen. Documenten kunnen eenvoudig geüpload worden via de Grondconversie-website (gov.sr), en voor hulp bij het uploaden kunnen burgers terecht bij de Conversie Unit op Kerkplein nummer 8, van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 14.30 uur, of door te bellen naar 41 29 61.

De regering benadrukt haar inzet voor het welzijn en de zekerheid van haar burgers en moedigt iedereen aan om gebruik te maken van deze mogelijkheid om grondeigenaar te worden. Met dit initiatief streeft zij  ernaar de bureaucratie te verminderen en de belangen van haar burgers te behartigen.

Voor meer informatie en begeleiding kunnen burgers terecht bij de Conversie Unit of de Grondconversie-website.