Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Dc Bansi-Durga wil districtsbestuur Saramacca dichterbij samenleving

Met het openen van nog twee dependances van het commissariaat Saramacca in de ressorten Calcutta en Jarikaba, wil districtscommissaris Sherin Bansi-Durga van Saramacca het districtsbestuur dichterbij de bewoners brengen. Het district is vrij uitgestrekt en onderverdeeld in zes ressorten. “De mensen hoeven niet special naar Groningen als zij mij wensen te spreken. Ik ben elke maandag van acht tot twaalf uur op Calcutta en des woensdag en vrijdag op Jarikaba. Dinsdag en donderdag ben ik dan normaal op Groningen”, zegt de burgermoeder.

Ze wenst een goede communicatie met de bewoners in haar district en heeft oor voor elk probleem. Mensen die de burgermoeder wensen te spreken kunnen te allen tijde een afspraak maken via het commissariaat of de dependances. “Vanwege Covid zijn we nu wel een beetje voorzichtig. Mensen zullen eerst een audiëntieformulier moeten invullen en dan gaat de bestuursdienst op de afspraak af”, zegt Bansi-Durga. Het commissariaat wil verder heel veel doen in het district. Zo wil zij het leefklimaat voor de burgers verbeteren en de noden van de mensen helpen lenigen, echter zit zij momenteel met een beperkt budget.

Volgens de burgermoeder heeft het commissariaat een goedgekeurde begroting van slechts SRD 200.000,- op jaarbasis. “Hiermee moeten achterstallige infrastructuur en onderhoudswerkzaamheden in het district worden uitgevoerd. Het is bijna onmogelijk, maar we doen alles wat in ons vermogen ligt om de projecten gedaan te krijgen.” In overleg met de minister van Openbare Werken heeft dc Bansi-Durga gedaan gekregen dat de belangrijkste verbindingsweg in Saramacca, namelijk de Mr. P. Chandishawweg is gerehabiliteerd. Er moeten nog heel wat wegen nabij plantage Misgunst aangepakt worden. Daar zijn er enkele grote afkalvingen die door OW aangepakt moeten worden. Vanwege het weer lagen de werkzaamheden weken stil, maar die vangen binnenkort weer aan.

Verder heeft de burgermoeder in overleg met de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij natte infrastructurele werken in diverse landbouwgebieden in het district kunnen uitvoeren. Het gaat om de gebieden Mahoproject, Bombay, Tijgerkreek, Jankisluis, Poldersluis en Uitkijkpolder. Door de civieltechnische dienst van het commissariaat worden er nog heel wat kleine projecten uitgevoerd en assistentie verleend aan verschillende ministeries en instanties voor wat betreft het renoveren van gebouwen en toilettengroepen van scholen en het uitvoeren van sociale en milieuprojecten.