Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Command Center brengt verslag uit aan president Santokhi

Het Command Center heeft verslag van zijn werkzaamheden uitgebracht aan president Chandrikapersad Santokhi. Dit is gebeurd op maandag 23 oktober 2023 op het Kabinet van de President. Bij deze gelegenheid zijn de verrichtingen van het Command Center over de periode 4 augustus tot en met 6 september met het staatshoofd gedeeld.

Het Command Center wordt gevormd door verschillende veiligheidseenheden die samenwerken om de veiligheid, orde en rust binnen de samenleving te garanderen. Tijdens de ontmoeting met president Santokhi is ook het logo van de dienst gepresenteerd. Het Command Center heeft ondanks uitdagingen positieve resultaten weten neer te zetten. Commissaris van politie, Bryan Isaacs, gaf aan dat het beschikken over adequate voertuigen nog steeds een grote uitdaging vormt. President Santokhi deelde hierop mee, dat er reeds geld is vrijgemaakt voor de aanschaf van regulier transport.

Het staatshoofd drukte het Command Center op het hart om niet te aarzelen in het vragen naar steun voor het uitvoeren van operaties. President Santokhi acht veiligheid heel belangrijk en voegt eraan toe dat het team op elk moment voorbereid moet zijn op calamiteiten. Hij moedigde de leden aan om regelmatig te trainen en alert te zijn op situaties waarbij mensen onrust willen creëren in eigenbelang. “Vanuit de regering wordt zoveel mogelijk geprobeerd de rust te waarborgen door middel van dialoog. Laten we ons land veilig houden, orde en rust garanderen en daar waar er dreiging is, optreden”, sprak het staatshoofd.

Hij vroeg vooral rekening te houden met de komende kerstperiode en sectoren zoals de goudwinning waar er dreigingen kunnen ontstaan. President Santokhi vroeg de leden om op tijd na te gaan wat hun jurisdictie is en alvast draaiboeken te maken. Ook moeten zij kijken naar hun capaciteit en uithoudingsvermogen bij eventuele erupties die langer kunnen aanhouden. De president erkent dat zaken als trainingsmateriaal, werkmiddelen en rechtspositie van de manschappen belangrijk zijn, maar dat vooral de samenwerking tussen de verschillende korpsen cruciaal is. Het staatshoofd kijkt uit naar de voorstellen en aanbevelingen van het Command Center.