Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Coalition for Rainforest Nations ondersteunt Suriname in totstandkoming BUR-rapport

De Coalition for Rainforest Nations ondersteunt Suriname in het in elkaar zetten van een rapport over maatregelen op het gebied van klimaatverandering. Dit Biennial Update Report (BUR) moet binnenkort ingediend worden bij de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Een van de updates in het BUR-rapport betreft de acties om Surinaams bos te beschermen. De bedoeling is dat deze verslagen resulteren in carbon kredieten. Een delegatie van de Coalition for Rainforest Nations heeft op woensdag 19 oktober 2022 omtrent het voorgaande haar opwachting gemaakt bij president Chandrikapersad Santokhi.

Op het Kabinet van de President is het staatshoofd geïnformeerd over de stand van zaken en welke de vervolgstappen zijn. “We zijn hier om Suriname te ondersteunen”, zegt Kevin Conrad, executive director van de meergenoemde organisatie. Hij geeft aan dat Suriname carbon kredieten kan inzetten om geld te verdienen. Middels deze financiën kunnen vervolgens plattelandsgemeenschappen ondersteund worden in hun ontwikkeling. Suriname is al enkele jaren actief lid van de Coalition for Rainforest Nations, die zich al ruim 15 jaar inzet voor bescherming van bossen ten behoeve van het klimaat. Ten aanzien van het BUR-rapport wordt in Suriname samengewerkt met het National Technical Team, dat bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu (Ivette Patterson, onderdirecteur Klimaatverandering), het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (wnd. directeur Cedric Nelom) en een team van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB).

Conrad zegt dat het BUR-rapport een verslag van Suriname aan de wereld betreft over de stappen die het land heeft ondernomen op het gebied van klimaatverandering. De update omtrent bosbescherming betreft het REDD+ mechanisme. Het advieskantoor Ernst & Young helpt mee het rapport in elkaar te zetten en werkt met alle betrokken ministeries samen om data te verzamelen. Het document zal, voordat het wordt ingediend bij het UNFCCC door een proces en screening en beoordeling gaan, waarbij alle actoren zich ervan zullen verzekeren dat de correcte data is weergeven. Conrad merkt op dat president Santokhi leiderschap toont om ervoor te zorgen dat Suriname aan de internationale agenda voldoet. Volgens de functionaris is daarbij ook de toewijding van de totale overheid nodig. Hij is ingenomen met de inzet van het technisch team. Er wordt volgens Conrad 1×24 uur aan briefwisseling gedaan.

President Santokhi toonde zich ingenomen met de ondersteuning van de internationale klimaatcoalitie alsook de bijdrage van de Surinaamse vertegenwoordigers. De regeringsleider spreekt van het meest ervaren team in Suriname op het gebied van klimaat. Het staatshoofd benadrukt dat de data van belang zijn om de door de regering gestelde doelen voor het verkrijgen van carbon kredieten te bereiken. Het staatshoofd erkent de uitdagingen die er zijn, maar gelooft erin dat de samenwerking zal resulteren in het beoogde succes.