Surinaams Standaarden Bureau (SSB)

Het Surinaams Standaarden Bureau Doelstelling en functies SSB Het Bureau heeft ten doel het scheppen van een adequate, gezonde standaarden infrastructuur ter stimulering van economische activiteiten, ter bescherming van het milieu, de veiligheid en de gezondheid van de mens alsmede de bescherming van leven en gezondheid van plant en dier, door middel van het vaststellen, […]

<strong>Invoer, Uitvoer en Deviezen Controle (IUD)</strong>

De Dienst Invoer-,Uitvoer- en Deviezencontrole (IUD) is een afdeling van het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) die belast is met aangelegenheden van handelspolitieke aard, met name het verlenen van invoer-, uitvoer-, en doorvoervergunningen ingevolge de Wet Goederenverkeer. Bij invoer- en uitvoervergunningen wordt het H-03 formulier gebruikt en bij doorvoervergunning het G–Invoer […]

Economische Controle Dienst (ECD)

De afdeling E.C.D. volksmond prijscontrole, houd zich niet alleen bezig met de prijzen in de winkels maar ook met: Klachten, onze klachtenlijn tel no. 483949 Onderzoek van vergunningsaanvragen (bedrijfsvergunningen) De controle op weegwerktuigen(in de winkels te gebruiken die geijkt dienen te worden) De controle op vervaldata van goederen Het tegengaan van smokkelpraktijken De controle op […]

De dienst van de Waarborg en voor het IJkwezen

Algemeen Mensen realiseren zich vaak niet dat ze iedere dag te maken hebben en bezig zijn met maten en gewichten. Toch vinden er iedere dag vele transacties plaats aan de hand van metingen en de meetresultaten die daarbij horen. Denk bijvoorbeeld aan de water- en elektriciteitsrekening die u moet betalen, de brandstof die u tankt […]

Competitiveness Unit Suriname (CUS)

FOCUS VAN CUS De regering heeft op 1 juni 2012 de Competitiveness Unit Suriname (CUS) ingesteld, die belast is met de uitvoering van het Suriname Business Climate and Innovation Program (SUBCIP). Per 1 oktober 2015 is de CUS overgeplaatst van het Kabinet van de Vice President naar het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, aangezien […]

Bureau Intellectuele Eigendom (BIE)

Hendrikstraat 69 ǀ Telefoon: 498933/433336 ǀ info.bie2021@gmail.com Maandag t/m donderdag van 09.00 u. – 14.00 u. ǀ Vrijdag van 09.00 u. – 13.30 u. Het Bureau Intellectuele Eigendom is een afdeling van het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie en is belast met de uitvoering van taken betreffende de  Intellectuele Eigendom. Op dit moment […]

Bedrijfsvergunning

De afdeling Bedrijfsvergunning  is vanwege de nieuwe Wet Bedrijven en Beroepen momenteel in een transitie fase. Het doel is onder andere om de afhandeling van de aanvraag van vergunningen vlotter te doen verlopen, alsook de wachttijd verder in te perken. Om onder andere de transparantie te verbeteren, is de aanvraag van een vergunning en de gunning […]

Algemeen Economisch Beleid (AEB)

Algemeen Economisch Beleid Achtergrond De afdeling Algemeen Economisch Beleid (AEB) binnen het Ministerie van Handel en Industrie is begrotingstechnisch opgericht op 1 januari 1998. De taakstellingen van de afdeling zijn ontleend van het Reorganisatie rapport “ Taaklijsten Rapport Suriname” Den Haag, 18 december 1995 pg.16 van Deloittte & Touche. De taakstelling van de afdeling komt […]