Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Caricom en VS committeren zich aan dialoog en acties met wederzijds voordeel

De Caricom en de Verenigde Staten van Amerika hebben zich gecommitteerd aan voortdurende dialogen en gecoördineerde acties met voordelen voor beide partijen. Tijdens de US-Caribbean Leaders Meeting op de Bahamas hebben Caricom-staatshoofden samen met de vicepresident van de VS, Kamala Harris, van gedachten gewisseld over onderwerpen het Caribisch gebied en de VS rakende. Het betreft kwesties die van cruciaal belang zijn voor de welvaart van en veiligheid in de regio.

Zo zijn onder meer handel en investeringen, veiligheid, gezondheid, energie, rampenbeheersing en klimaatverandering aan de orde gekomen. Afgesproken is om prioriteit te blijven geven aan het aspect van voedselzekerheid, wat cruciaal is in de betrekkingen tussen de Caricom en de VS. De reeds gedane toezeggingen zullen moeten worden uitgevoerd en daarenboven zullen beide partijen alternatieve manieren moeten bedenken om invulling te geven aan de vraag naar voedsel, hetgeen een uitdaging is voor zowel de regio als de wereldwijde gemeenschap.

De Caribische leiders zijn ingenomen met de aankondiging van de VS om meer middelen beschikbaar te stellen in de strijd tegen illegale vuurwapenhandel. Zij hebben tevens hun bezorgdheid geuit over de toenemende illegale wapenhandel vanuit de VS, die daarbij is opgeroepen meer inspanningen te plegen in het beheren van zijn grenzen. Tegelijkertijd zal de VS relevante informatie moeten delen welke van belang is om de toenemende destabilisatie – als gevolg van illegale vuurwapenhandel en misdaden die daarmee gepaard gaan – een halt toe te roepen.

Partijen hebben zich ook gebogen over financiële kwesties. De Caricom acht het van belang dat het mondiale financiële systeem wordt hervormd zodanig dat de landen met kortetermijnfinanciering kunnen reageren op plotselinge crisissituaties, en waarbij zij voor duurzame ontwikkeling de mogelijkheid hebben tot langetermijnkredieten. Ook is gepleit voor een evenwichtige aanpak op het gebied van energie en het maximaal ontplooien van hernieuwbare energiebronnen.

Tijdens de US-Caribbean Leaders Meeting is ook gesproken over de situatie op Haïti en de sancties tegen Venezuela en Cuba. Ten aanzien van de kwestie-Haïti zijn partijen het met elkaar eens dat stabiliteit cruciaal is voor de sociale en economische ontwikkeling van het land. De Caricom-staatshoofden hebben bij de VS aangedrongen op het opheffen van de sancties tegen Venezuela, zodat landen in de regio kunnen profiteren van het PetroCaribe-initiatief. Verder is wederom de noodzaak benadrukt om het handelsembargo tegen Cuba op te heffen.