Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Boodschap president Chandrikapersad Santokhi Dag der Inheemsen en Javaanse Immigratie 9 augustus 2021

Landgenoten,

Elk jaar, op 9 augustus, herdenken wij twee belangrijke dagen, namelijk: de Dag der Inheemsen en de Javaanse Immigratie.

Mede namens de regering en de First Lady, feliciteer ik, de hele natie, in het bijzonder onze Inheemse en Javaanse broeders, en zusters, met deze bijzondere dag.

Onlangs, is de zeer gewaardeerde voorzitter van de VIDS, de heer Theo Jubitana, ons komen te ontvallen.

Ik condoleer de familie en het bestuur van de VIDS.

Ik wens hen, maar ook U, veel kracht toe, om dit smartelijk verlies te verwerken.

Landgenoten,

In 2007, heeft Suriname de VN-verklaring voor de rechten van inheemse volken mede goedgekeurd.

De door de Verenigde Naties ingestelde Internationale Dag der Inheemsen, is voor alle Inheemse volkeren ter wereld een belangrijke erkenning van hun bestaan.

In de afgelopen decennia, is de wereld aanzienlijk gevorderd, in het opkomen voor de rechten van inheemse volkeren.

Maar, er moet meer gedaan worden voor de Inheemsen.

De Inheemsen, willen als eerste bewoners van ons land, ook ontwikkeling en verbetering, op basis van nationale en internationale erkende rechten.

Als president, wil ik, samen met de regering en het parlement, de Inheemse gemeenschap in staatstellen, de gezondheid te gedijen en het welzijn te waarborgen.

Laten we ernaar streven, dat de economische, sociale en culturele rechten van Inheemse volkeren, worden vervuld, alsook de rechten, die essentieel zijn voor de fundamentele waardigheid.

Laten we ervoor zorgen, dat onze Inheemse broeders en zusters, niet achterblijven bij het nastreven van duurzame ontwikkelingsdoelen.

Inheemsen hebben eeuwenoude wijsheid, om in harmonie te leven met de natuur.

Ze zijn één met de natuur en ze hebben vrede met de natuur.

De Inheemsen zijn de bewakers van ons tropisch regenwoud.

Het gaat om diepe culturele, spirituele en historische relaties met de natuur.

Landgenoten,

Het grondenrechtenvraagstuk, geniet prioriteit bij onze regering.

De regering blijft primair verantwoordelijk voor de bescherming van de grondenrechten, van de Inheemse volkeren.

Het toekennen van grondenrechten aan onze Inheemsen, is reeds jaren een actueel onderwerp.

Om te komen tot een effectieve uitvoering van de grondenrechten, heeft de regering vorig jaar een ‘Presidentiele commissie grondrechten’ geïnstalleerd, om regelgeving te finaliseren m.b.t. het grondrechtenvraagstuk.

Het grondenrechtenvraagstuk is een zeer complexe materie, die met de nodige zorgvuldigheid voorbereid moet worden, naar tevredenheid van alle partijen.

En met trots kan ik vandaag zeggen, dat de ‘Presidentiele commissie grondrechten’, de wet ‘collectieve rechten inheemse en tribale volken’, gefinaliseerd heeft.

Deze wet heb ik goedgekeurd in de raad van ministers en is op 15 juni 2021 aangeboden aan De Nationale Assemblee, die verder in dialoog zal treden met alle relevante organisaties en groepen, ook de Inheemsen, om de wet behandel klaar te maken.

Heb vertrouwen en hoop in deze regering, we zullen altijd in dialoog treden met de inheemsen, om tot een adequate oplossing te komen van het grondrechtenvraagstuk.

Landgenoten,

Naast de Dag der Inheemsen, herdenken wij vandaag ook 131 jaar Javaanse Immigratie.

De komst van de Javanen in Suriname, had een economisch motief, namelijk de plantage-economie nieuw leven in te blazen.

De eerste Javaanse immigranten, zetten op 9 augustus 1890, voet op Surinaamse bodem en brachten een rijke cultuur mee, zoals: zang, dans, muziek en andere traditionele gebruiken.

De Javanen zijn zeer bekend om hun cultureel erfgoed, voornamelijk het culinaire erfgoed en de Djarang Kepang.

De culturele rijkdommen, normen en waarden, hard werken en saamhorigheid, zijn enkele ingrediënten die de voorouders voor ons hebben achtergelaten.

Landgenoten,

De Javaanse voorouders, hebben zich veel inspanningen getroost en hebben voor hun nazaten de kiem gelegd, opdat zij zich sociaal en maatschappelijk zouden kunnen verheffen.

Zij waren economisch achtergesteld, maar dankzij hun inzet en offers, konden zij zich opwerken op de maatschappelijke ladder.

Gedurende 131 jaar, leveren de Javanen een grote bijdrage, aan de opbouw van ons land.

Ze zijn een niet te verwaarlozen deel, van de Surinaamse samenleving.

Landgenoten,

Lobi brada nanga sisa,

De Surinamers van Javaanse afkomst, zijn door hun lotsverbondenheid met Suriname, een onlosmakelijk deel van het proces van onze natievorming.

Het is van belang, dat het gevoel van verbondenheid leeft tussen de bevolkingsgroepen, immers, we vormen als natie één grote gemeenschap.

Onze Javaanse broeders en zusters, leveren een grote bijdrage aan de vorming van de Surinaamse multiculturele samenleving.

De rol van de Javanen in het politieke landschap, is een belangrijke factor vanwege hun goede maatschappelijke posities, in het economische en het culturele leven van ons land.

Landgenoten,

We leven in een tijd, waarin veel normen en waarden verloren dreigen te gaan, te midden van de hedendaagse invloeden.

Als president, doe ik, een beroep op de gemeenschap, er alles aan te doen om de culturele rijkdommen niet verloren te laten gaan.

We moeten, die behouden voor ons nageslacht.

Landgenoten,

Het coronavirus vormt nog steeds een gevaar voor onze gezondheid.

Het is bewezen, dat de opkomende Deltavariant veel besmettelijker en gevaarlijker is, dan de klassieke variant.

Vooral onze kinderen zijn niet veilig voor de Deltavariant, daarom doe ik, wederom een dringend beroep op u, laat u zich vaccineren.

De vaccins zijn veilig, effectief en gratis, dus no drai, drai, tek a spoiti!

Nu heb je ook de keus uit verschillende vaccins.

Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe sneller we naar het nieuwe normaal kunnen gaan.

En hoe sneller, wij ons weer bezig kunnen houden met onze culturele rijkdommen, en kunnen we de verbinding weer met elkaar opzoeken, door het houden van evenementen.

Mede namens de regering en de First Lady, wens ik de totale gemeenschap, in het bijzonder onze Inheemse en Javaanse broeders en zusters, een prettige en bezinningsvolle dag toe.

Stay healthy and safe.

God bless you.