Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Buitenlandse zaken, Internationaal Business en Internationale samenwerking

BIBIS-minister heeft onderhoud met belanghebbenden projecten Suriname-India

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft een meeting gehad met relevante stakeholders om projecten te bespreken die zullen voortvloeien uit de samenwerking tussen Suriname en India. De bespreking vond op vrijdag 5 mei 2023 plaats in de vergaderzaal van BIBIS.

Tijdens dit onderhoud hebben belanghebbenden hun projecten die momenteel gaande zijn, aan de bewindsman gepresenteerd. Deze projecten maken deel uit van twee programma’s die voortkomen uit de relatie met het Aziatisch land. Joan Ilahi, Adviseur Projecten Internationale Samenwerking is belast met de coördinatie van het geheel.

De projecten moeten gemeenschappen ten goede komen, daarom is er vanuit het ministerie, bij de aanvragen gelet de duurzaamheid. In totaal hebben acht aanvragers hun project gepresenteerd. Vijf van de projecten komen uit het Quick Impact Programma en drie daarvan maken deel uit van het United Nations Development Program Fund (UNDP).

De projecten uit het eerstgenoemd programma betreffen het omzetten van een lokaal tot een chemisch laboratorium op de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), de rehabilitatie van het DC Roblesplein te Nickerie, de aanschaf van laptops voor ICT studenten van het Natuurtechnisch Instituut (NATIN), de bouw van een synthetisch jogging track te Lelydorp en de aanleg van twee digitale oversteekvoorzieningen nabij scholen te Paramaribo. Om deze projecten te bekostigen stelt India een maximale bedrag van 50.000 USD beschikbaar. Bij goedkeuring in de komende week zal 40% van het bedrag verstrekt worden om met de implementatie te starten.

De drie projecten van het tweede programma zijn grotere projecten. Hieronder vallen de renovatie van het Nationaal Indoor Stadium Nickerie, het installeren van digitale waarschuwingssystemen voor overstromingen als gevolg van overtollige regenval, en het opzetten van het Centre for Excellence in IT education in Suriname. Bij het laatstgenoemde is India bereid te voorzien in IT-apparatuur en leraren. Op basis van de behoefte van de projectactiviteit is het mogelijk de financieringsmodaliteit te doen aanpassen. Bij de komende set van projecten zal de focus zijn op productieverhogende projecten.