Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Bezoek Haïtiaanse premier aan Suriname voegt nieuwe dimensie toe aan bilaterale samenwerking

Premier Ariel Henry van de Republiek Haïti heeft samen met een delegatie een tweedaags bezoek gebracht aan Suriname. Op uitnodiging van president Chandrikapersad Santokhi heeft de premier ons land aangedaan en wel in het kader van de 48e onafhankelijkheidviering op 25 november 2023. Op 24 november werd de minister-president met zijn delegatie door ons staatshoofd ontvangen op het presidentieel paleis, alwaar er een bilateraal onderhoud heeft plaatsgehad.

Tijdens deze bilaterale ontmoeting heeft president Santokhi zijn Caribische collega geïnformeerd over het recente tragische ongeval dat plaatsvond in de Matawai-regio, in het district Brokopondo, waarbij minstens 15 mensen om het leven kwamen. De beraadslagingen werden uitgevoerd in een geest van vriendschap, wederzijds respect en samenwerking, gebaseerd op de principes van wederkerigheid, gedeelde belangen en voordelen. Het Surinaamse staatshoofd merkte op dat Suriname en Haïti een gemeenschappelijke geschiedenis met elkaar delen van onderwerping aan slavernij en de trans-Atlantische slavenhandel, en behoren tot verschillende regionale organen en mechanismen. Daarom hebben beide landen volgens het staatshoofd al een uitstekend inzicht in zaken op de regionale en mondiale agenda.

President Santokhi merkte in zijn statement op het presidentieel paleis op dat het bezoek van collega Henry een andere dimensie toevoegt aan de bilaterale betrekkingen tussen beide naties. Suriname en Haïti zijn het erover eens dat actieve solidariteit tussen de twee volkeren en wederzijds begrip noodzakelijk zijn om de bilaterale samenwerkingsrelaties te versterken en te bevorderen, binnen het raamwerk van de Zuid-Zuid-samenwerking. In het onderhoud met de Haïtiaanse premier zijn de twee regeringsleiders dieper ingegaan op het belang van een voortgezette dialoog binnen het Caribisch gebied om uitdagingen aan te pakken op het gebied van democratie, migratie, gezondheid, veerkracht, klimaatverandering en het beschermen van de regio als vredeszone. Ook is belangrijk het bevorderen en versterken van handel en investeringen, om de sociaaleconomische ontwikkeling te herstellen.

De twee staatshoofden hebben ook aandacht besteed aan de behoefte aan veilige en ordelijke migratie. Suriname heeft veel Haïtianen verwelkomd, en zij hebben bijgedragen aan onze samenleving, velen in de agrarische sector. Een andere kwestie die besproken werd, was de uitdagende veiligheidssituatie in Haïti, en de noodzaak van gecoördineerde acties van de internationale gemeenschap om Haïti te helpen bij het herstellen van duurzame veiligheid. Na afloop van de beraadslagingen hebben de twee regeringsleiders zich ertoe verbonden nauw te blijven samenwerken aan diverse zaken, om de bilaterale agenda verder uit te voeren. Er is een gezamenlijke verklaring ondertekend, die aan de media ter beschikking wordt gesteld.