Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

Bespreking pijnpunten mensen met een beperking: wel of geen platform

Minister Ines Pané van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) heeft op vrijdag 9 februari j.l. een bijeenkomst gehouden met vertegenwoordigers van organisaties/instellingen die opkomen voor mensen met een beperking. Het doel was om de pijnpunten van meerdere organisaties die zich ontfermen over mensen met een beperking aan te horen. Vervolgens zou er een platform worden samengesteld dat als gesprekspartner zou dienen voor het doen van oplossingsvoorstellen over de vele problemen van deze doelgroep.

Deze meeting vond plaats in het perscentrum van het kabinet van de president, waar plusminus 50 organisaties vertegenwoordigd die belangenbehartiging nastreven van mensen met een beperking.

De rode draad was dat de meeste organisaties het hoofd niet meer boven water kunnen houden en dat enkelen binnen korte tijd genoodzaakt zullen zijn om hun deuren te sluiten. Een heet hangijzer voor de organisaties is, de continue late uitbetaling door SoZaVo.

De SoZaVo minister benadrukt dat door samen te werken, wij eerder tot werkbare oplossingen kunnen komen. “We hebben elkaars expertise en kennis nodig en het is van groot belang elkaars belangen mee te nemen.”

Bianca Graskamp, voorzitter van het platform Integrale Samenwerking van Organisaties met een Speciale hulpvraag (ISOS) gaf aan heel blij te zijn met deze uitnodiging. Zij hoopt dat er een eind komt aan de verbeten strijd die de instellingen al jaren voeren voor een menswaardig bestaan. Daarom vraagt ze ook aan de autoriteiten dat niemand overgeslagen wordt.

Aan het eind van de meeting heeft een groot deel van de participanten, na een nogal heftige discussie aangegeven, dat er liever gewerkt wordt met focal points in plaats van een platform. In de loop van de komende week zullen zij hun voorstellen aan minister Ines Pané doen toekomen.