Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Beleidsresultaten vervat in “Samen verder bouwen aan welvaart en welzijn”

“Samen verder bouwen aan welvaart en welzijn”. Dat is de titel van het boekwerk dat in opdracht van de regering in elkaar is gezet en waarin de beleidsresultaten van de afgelopen twee jaar zijn vervat. Het boek is op woensdag 25 mei 2022 – exact twee jaar na de verkiezingen van 2020 – aan president Chandrikapersad Santokhi overhandigd door de commissie die speciaal hiervoor was geïnstalleerd. Het staatshoofd heeft op zijn beurt exemplaren overhandigd aan vicepresident Ronnie Brunswijk, de voorzitters van de overige coalitiepartijen en parlementsvoorzitter Marinus Bee.

Volgens de regeringsleider hebben de verschillende ministers hard gewerkt en zoveel resultaten ingeleverd om in het boek te worden opgenomen. In feite zou het boek ruim 500 pagina’s tellen, maar aan de ministeries is gevraagd het kort te houden. “Dit is maar een verzameling van beleidsresultaten als gevolg van de inspanningen die gepleegd zijn door de regering en het team van ministers”, aldus president Santokhi. Hij deed een beroep op de commissie om het resultaat digitaal beschikbaar te stellen zodat de samenleving ook kennis kan nemen van de volledige feiten c.q. resultaten die binnen het budget uitgevoerd konden worden. Middels “Samen verder bouwen aan welvaart en welzijn” wordt er volgens het staatshoofd namelijk ook een stukje verantwoordelijkheid afgelegd aan het Surinaamse volk.

President Santokhi herinnerde eraan waar de regering twee jaar geleden gestart is. Volgens hem heeft het volk toen door middel van de verkiezingen een uitspraak gedaan en daarmee gekozen voor een andere aanpak, verandering van koers en beleid, betere vooruitzichten, betere leiders en een beter perspectief. Hij spreekt van een enorm hooggespannen verwachting. “We hadden allemaal gehoopt op een quick fix, maar als je eenmaal daar zit met die regeerverantwoordelijkheid, dan zie je dat die quick fix mogelijk is, maar niet op het tijdspad dat we verwacht hadden”, aldus het staatshoofd.

Hij zegt dat de situatie en omstandigheden zodanig waren dat de regering meer tijd nodig had voor het herstel van de Surinaamse economie. Zij heeft dit echter als een uitdaging opgepakt en is aan de slag gegaan door keihard te werken aan beleid en het uitvoeren van het regeerakkoord, de regeringsverklaring, het Herstelplan, het IMF-programma en het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma. President Santokhi: “Dit alles in goed overleg met sociaal maatschappelijke organisaties, vakbonden, het bedrijfsleven en functionele organisaties.” Het staatshoofd voegt eraan toe dat de regering daarbij verantwoording heeft afgelegd aan het parlement, terwijl het beleid regelmatig is besproken binnen de coalitietop en -structuren.