Safe City-project wordt voort gezet en uitgebreid met steun van de Chinese overheid

Op donderdag 19 januari 2023 heeft de ondertekening van het Road Monitoring Project op de Chinese ambassade plaatsgevonden door Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie en  functionaris van de ambassade de heer Jia Jinyi. Met de ondertekening van deze overeenkomst, zal het Safe City-project worden voortgezet. Het Safe City-project is onderdeel van het Road […]

Nationaal Mensenrechten Instituut in oprichting

Op 14 December 2022 heeft het Bureau Mensenrechten namens het ministerie van Justitie en Politie in samenwerking met UNDP  een aanvang gemaakt met de bewustwoordingcampagne  over het  Nationaal Mensenrechten Instituut (NMI). Middels deze campagne wil het Ministerie van Justitie en Politie de samenleving informeren over de noodzaak, taken, bevoegdheden en werkwijzen van het instituut. De […]

Minister Kenneth Amoksi ontvangt Guyanese Ambassadeur

Op dinsdag 13 december 2022 heeft minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie de Guyanese ambassadeur, Virjanand Depoo ontvangen. De minister merkte op dat er goede ontwikkelingen zichtbaar zijn in Guyana die aantrekkelijke mogelijkheden bieden voor hun burgers. Hij kijkt ernaar uit dat Suriname en Guyana gezamenlijk optrekken in de ontwikkeling van de olie-en gasindustrie […]

Minister Kenneth Amoksi installeert Commissie Uitvoeringsbesluiten Taakstraffen

De commissie ‘Uitvoeringsbesluiten Taakstraffen’ is op 12 december 2022 geïnstalleerd door Minister Kenneth Amoksi. De commissie wordt voorgezeten door Astrid Niamat die zitting heeft namens het Openbaar Ministerie (OM). De commissie is sinds oktober 2022 begonnen met hun werkzaamheden en is geïnstalleerd voor een jaar. Deze commissie heeft als taken; het voorbereiden en effectueren van […]

SOL Suriname doneert verkeersveiligheid attributen aan verkeersbrigadiertjes

Op maandag 12 december 2022 heeft SOL Suriname N.V. verkeersveiligheidsattributen gedoneerd aan het verkeersbrigadiertjes project van de afdeling Verkeer van het Korps Politie Suriname (KPS). De overhandiging vond plaats op het hoofdkantoor van SOL en werd overhandigd door General manager dhr. Rick Soedamah. De verkeersbrigadiertjes van OS Majosteeg en de Onderinspecteur van Politie Nathalie Creton […]

Franse Delegatie bezoekt Suriname Inzake vervolgmeeting Samenwerking

Op 8 en 9 december 2022 heeft Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie een Franse Justitiële delegatie op bezoek gehad. Dit bezoek is een vervolg op het bezoek van de Franse Minister van Justitie eerder in het jaar. De voortgang sinds dat bezoek heeft deze ontmoeting noodzakelijk gemaakt. De Franse delegatie bestond uit enkele […]

CFATF 4th round Mutual Evaluation Report Suriname Beoordeeld en Aangenomen

De CFATF 4th Round Mutual Evaluation Process is officieel in mei 2021 van start gegaan voor Suriname. In navolging hierop is ons land van 28 februari tot en met 11 maart 2022 door het Assessment Team (AT) van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is er een concept-rapport […]